PROJEKTY UE


POSTCARE 2.0

Nazwa projektu

POSTCARE 2.0 Informing Care Services Workers on Posting Rules

Czas trwania

wrzesień 2022 – styczeń 2024

Cele

POSTCARE 2.0 to kontynuacja prac rozpoczętych w marcu 2021 roku w ramach projektu POSTCARE – Posting of Third Country Nationals in Care Services. The Current State of Play and Scenarios for the Future. POSTCARE 2.0 skupia się na edukacji i informowaniu o zasadach delegowania pracowników będących obywatelami państw trzecich, szczególnie w usługach opieki domowej. ELMI poświęci dwa warsztaty z cyklu Posting Lab tematyce delegowania obywateli państw trzecich. Przeprowadzimy także akcję informacyjną wyjaśniającą zasady delegowania cudzoziemców. Delegowanie cudzoziemców będzie także wiodącym tematem Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

 

Koordynator

Federacja Przedsiębiorców Polskich (PL)

Partnerzy

  • Europejski Instytut Mobilności Pracy (PL)
  • Niezależna Koalicja Związków Zawodowych Pracowników Madrytu – CSIT-UP (E)
  • Uniwersytet Tesalijski (GR)
  • Centrum Edukacji i Innowacji – Kentro Ekpaidevsis Kai Kainotomias Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia (GR)
  • Litewski Związek Zawodowy Solidarumas – Lietuvos Profesine Sajunga Solidarumas (LT)
  • Stowarzyszenie La Strada International – (NL)