___ 97 Posting Lab Workshop

Przekraczanie granic między systemami zabezpieczenia społecznego w UE

Termin: 14 czerwca, 2024, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:


Rejestracja

Prowadzący