16 grudnia, 1996

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [dyrektywa podstawowa]

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ