WYDARZENIA CYKLICZNE


Europejski Kongres Mobilności Pracy

 

Największe wydarzenie w Europie

Europejski Kongres Mobilności Pracy – w skrócie EKMP to największe cykliczne, niekomercyjne wydarzenie w Europie poświęcone tematyce delegowania pracowników i swobody świadczenia usług oraz mobilności pracowników. Impreza tradycyjnie odbywa się w Krakowie. VI edycja EKMP odbyła się w dniach 14-15 marca 2019 w Centrum Kongresowym ICE. W wydarzenie trwa dwa dni i uczestniczy w nim ponad 450 osób. Swoją widzą z uczestnikami dzieli się kilkudziesięciu mówców z całej Europy.

EKMP jest świetną okazją do nabycia nowej wiedzy, zaczerpnięci inspiracji oraz nawiązania wartościowych kontaktów. Na uczestników czekają ciekawe panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty pozwalające podnieść kompetencje w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. W na zakończenie pierwszego dnia odbywa się afterparty.

Impreza kierowana jest do wszystkich osób, które w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Ze względu na trudne do przewidzenia ograniczenia związane z pandemią COVID w latach 2020-2022 impreza nie odbywała się.

Więcej informacji o EKMP znajduje się na stronie internetowej.

 

Prelegenci ubiegłych edycji


Marianne Thyssen

Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Umiejętności

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

prof. adw. Maciej Szpunar

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jadwiga Emilewicz

Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Rozwoju

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Danuta Jazłowiecka

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Martina Dlabajová

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Adam Kosa

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Handzlik

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Konrad Szymański

Minister do spraw Unii Europejskiej

Agnieszka Wołoszyn

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Magdalena Klimczak-Nowacka

Urzędnik Łącznikowy z Polski w Europejskim Urzędzie ds. Pracy

Radosław Mleczko

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Robert Wójcik

Dyrektor Departamentu Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Gilles Savary

Deputowany do Zgromadzenia Narodowego Francji

Prof. Andrzej Chochół

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. Michele Faioli

Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. dr Mijke Houwerzijl

Tilburg University

Prof. Catherine Barnard

Cambridge University

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali ZUS

Prof. Jozef Pacolet

Uniwersytet Katolicki w Leuven; Kierownik Instytutu HIVA

Prof. Danny Pieters

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Prof. Aukje van Hoek

Uniwersytet Amsterdamski

Prof. Damjan Kukovec

Middlesex School of Law London

Frederic de Wispelaere

Instytut HIVA; Współautor największych badań na temat delegowania pracowników

Jacek Krawczyk

Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES

Hilde Thys

Agoria

Marcco Rocca

Uniwersytet w Strasburgu

Prof. Arne Petermann

Berufsakdemie für Gesundheits- und Sozialwesen Sarland BAGSS

Prof. Jerzy Hausner

Były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Prof. Leszek Mitrus

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Monika Tomaszewska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Filip van Overmeiren

Uniwersytet w Gandawie; Dyrektor w Deloite Belgium

Bruno De Pauw

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Dr Ewa Podgórska-Rakiel

NSZZ "Solidarność"; Ekspert prawa pracy

Dr Magdalena Bernaciak

European Trade Union Institute

Iwona Kasprzyk-Sowa

Europejski Urząd ds. Pracy

Matthias Busse

Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS)

Steffen Pasler

Adwokat, doświadczony w sprawach polskich usługodawców za granicą

Christophe Wilner

Prawnik, Wilner Avocats

Andrzej Marczak

Doradca podatkowy w KPMG

mec. Przemysław Stobiński

Deloitte Legal; Lider zespołu Prawa Pracy

Barbara Kolimeczkow

Doradca podatkowy, specjalista ds. międzynarodowych transferów pracowników

Brecht Cops

Belgijski adwokat, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Joanna Jasiewicz

Specjalista z zakresu doradztwa polskim przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowe w UE

adw. Hanna Stypułkowska-Goutierre

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji

Lidia Mailliet- Woźniak

Polski adwokat we Francji

Vincent Delhomme

Kolegium Europejskie; European Liberal Forum

Anita Debaere

Pearle* Live Performance Europe

dr Marcin Wojewódka

Wiceprezes zarządu Instytutu Emerytalnego. Wykładowca akademicki

Madalina Racovitea

KPMG Romania

Margareta Przybyła

Freelance EU Public Affairs Consultant

Dr Piotr Wąż

Państwowa Inspekcja Pracy

Sebastian Filipek-Kaźmierczak

Były Podsekretarz Stanu. Ekspert ELMI