O NAS


Misja i cele

MISJA

Łączymy środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników, tworząc jedyne w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Promujemy mobilność pracy i usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej dbając o dobre prawo i jego właściwą interpretację oraz sprzeciwiając się wszelkim formom protekcjonizmu.

Naszą działalność finansujemy z opłat członkowskich, Funduszy Europejskich oraz darowizn.

Dlaczego warto zostać członkiem ELMI?


Zmieniamy rzeczywistość

Jako jedyna polska organizacja pozarządowa byliśmy aktywni przez cały okres prac nad dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Aktywnie współpracowaliśmy z polskim rządem i sprawozdawczynią dyrektywy wdrożeniowej w Parlamencie Europejskim opracowując opinie eksperckie i dzieląc się naszą wiedzą. Dostarczyliśmy argumentów, dzięki którym polska delegacja zneutralizowała wiele zagrożeń dla pracodawców i ich pracowników, w tym to najpoważniejsze, jakim była próba wprowadzenia zasady tzw. jednorazowego delegowania.

Interweniujemy

Przyglądamy się obowiązującemu w Polsce i Unii Europejskiej prawu z zakresu mobilności pracy i usług, procesom legislacyjnym, a także działaniom władz publicznych i administracji. Analizujemy wyroki sądów. Słuchamy problemów zgłaszanych przez naszych Członków i sympatyków. Wszystkie zebrane informacje poddajemy gruntownej analizie i w razie potrzeby reagujemy informując o problemach i nieprawidłowościach właściwe instytucje, przygotowując stanowiska i opinie oraz biorąc aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Organizujemy

Ważnym elementem działalności Instytutu jest organizacja szkoleń i konferencji do których należy m.in. Europejski Kongres Mobilności Pracy oraz tematyczne warsztaty szkoleniowe z cyklu Posting Lab (tylko dla Członków). Organizujemy również dyskusje, debaty i akcje społeczne celem nagłaśniania przypadków dyskryminacji działających na rynku europejskim polskich firm usługowych i ich pracowników.

Prowadzimy badania

Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przygotowujemy badania i analizy prawne. Opublikowane dotychczas raporty dotyczyły problematyki prawidłowej interpretacji pojęcia zastępowalności przy delegowaniu pracowników, zasad delegowania pracowników w przypadku pracy wykonywanej w dwóch lub więcej krajach, ochrony polskich pracowników delegowanych i ich pracodawców przed dyskryminacją oraz interpretacji pojęcia znacznej części działalności przy określaniu właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Informujemy

Wypowiedzi naszych ekspertów regularnie pojawiają się w polskich i zagranicznych mediach. Organizujemy własne konferencje prasowe, a na zaproszenie partnerów bierzemy również udział w innych wydarzeniach. Z naszymi Członkami komunikujemy się drogą elektroniczną oraz w formie cyklicznych telekonferencji. Członkowie ELMI jako pierwsi otrzymują dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat zmieniającego się prawa i jego interpretacji.

Edukujemy

Eksperci ELMI systematycznie spotykają się z najważniejszymi polskimi i europejskimi politykami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informując ich o problemach i barierach w delegowaniu pracowników. Nasi Członkowie mają przywilej korzystania z indywidualnych konsultacji udzielanych przez naszych prawników na temat regulacji prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w ramach delegowania pracowników.