O NAS


Obszary specjalizacji

Dyrektywa o delegowaniu pracowników

Źródło prawa Unii Europejskiej regulujące obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia pracowników.

[uzupełnić tekst]

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

[uzupełnić tekst]

Granice europejskiej swobody świadczenia usług

[uzupełnić tekst]

Europejskie prawo pracy

[uzupełnić tekst]

Transgraniczne usługi opieki domowej dla seniorów

[uzupełnić tekst]

Transgraniczne usługi agencji zatrudnienia

[uzupełnić tekst]

Transgraniczne usługi budowlane

[uzupełnić tekst]

Transgraniczne usługi dla przemysłu

[uzupełnić tekst]