Międzynarodowa Konferencja ELMI

ENGLISH VERSION

Fotorelacja


Opis Konferencji

Konferencja już za nami! Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom  i Uczestnikom, którzy licznie przybyli na naszą Konferencję! 

Zachęcamy do podzielenia się z nami opinią na temat Konferencji i wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Wszystkie odpowiedzi bierzemy pod uwagę i wykorzystamy przy organizacji kolejnych wydarzeń.

Jak skutecznie i legalnie znaleźć pracownika do pracy w Unii Europejskiej poza jej granicami?

Czy da się tak zorganizować pracę tymczasową tak, aby przynosiła wszystkim jak najwięcej korzyści?

Czy sztuczna inteligencja może wesprzeć proces delegowania pracowników za granicę?

Na te pytania – i na wiele innych – szukaliśmy odpowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji “In Harmony with Law” / „W Harmonii z Prawem” organizowanej przez Europejski Instytut Mobilności Pracy ELMI oraz Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej PSOD.

Konferencja odbyła się w poniedziałek, 20 maja 2024 r., w przestrzeni CIC (Cambridge Innovation Centre) w Varso Place w Warszawie.

Na konferencyjnym forum spotkali się międzynarodowi eksperci, których celem jest usprawnienie funkcjonowanie prawa, orzecznictwa i stosowanych praktyk w celu ułatwienia codziennego wspólnego funkcjonowania firm, administracji publicznej, krajowych i europejskich ustawodawców, a w konsekwencji także zatrudnianych przykładowych Andrieja, Pablo, Swietlany, Anny i Eleny oraz europejskich odbiorców ich usług.

Wyzwania:
Sądy w służbie dostawców usług, a nie na odwrót.

Dostawcy usług transgranicznych powinni czuć się komfortowo i harmonijnie zarówno w meandrach prawa unijnego, jak i krajowego. Prawo, orzecznictwo i praktyka krajowa nie mogą wywoływać obaw i bólu głowy, tylko stanowić wsparcie w korzystaniu z wolności świadczenia usług w Unii Europejskiej. Podczas Konferencji będziemy dyskutować o tym, jak zmniejszyć ryzyko niezgodności prawnych spowodowane złożonością i pułapkami prawa w kontekście praktyki krajowej.

Goście, autorytety, eksperci, moderatorzy, a nawet publiczność debatować będą na temat najbardziej kontrowersyjnych i stanowiących wyzwanie kwestii starając się wspólnie znaleźć zarówno praktyczne rozwiązania, jak i stworzyć polityczne rekomendacje.

Tematyka:
Głównymi poruszanymi zagadnieniami były:

• Zatrudnianie i delegowanie obywateli państw trzecich
• Transgraniczne użyczanie pracowników agencji tymczasowych
• Świadczenie usług opieki domowej w innym państwie członkowskim
• Wpływ sztucznej inteligencji na świadczenie usług transgranicznych

Sesje konferencyjne prowadzone były w sposób umożliwiający dogłębne zrozumienie i stosowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz orzecznictwa krajowego. Dodatkowy kontekst stanowił Raport Komisji Europejskiej na temat transpozycji przez państwa członkowskie tzw. Dyrektywy Rewizyjnej ( Dyrektywa 2018/975/UE).
Dodatkowy, choć równie ważny kontekst stanowiła sytuacja międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiej wojny na Ukrainie, jak i przewidywane rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne kraje członkowskie.

Prelegentki i Prelegenci:
W konferencyjnych dyskusjach udział wzięły czołowe autorytety z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz krajowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.

Ignacy Niemczycki

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Prof. Gertruda Uścińska

Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, prawnik, kierownik Centrum Studiów nad Zabezpieczeniem Społecznym na Uniwersytecie Warszawskim, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Prof. Maciej Szpunar

Pierwszy Rzecznik Generalny przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Prof. dr hab. Daniel Eryk Lach

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prelegent Sesji Pod Opieką PSOD - Take Good Care Session

Tanel Feldman

Aktywny moderator sesji Agencji Pracy Tymczasowej, który odpowie na praktyczne pytania dotyczące tego, jak przedsiębiorcy (dostawcy usług UE) powinni poruszać się po trudnych meandrach prawa, orzecznictwa i praktyk krajowych.

Dr Andrzej Szybkie

Dyrektor Departamentu Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, odpowiadający za realizację rozporządzeń UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, w tym umowy z Ukrainą.

Marta Zięba-Szklarska

Ekspertka, praktyk i Interim Manager w obszarze Międzynarodowego Zatrudnienia (Cross-Border-Employment) w ramach Transgranicznego świadczenia usług i pracy zdalnej , prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, HR, Kadr, Płac w Polsce i w projektach międzynarodowych, Moderatorka Sesji Cyfrowej konferencji In Harmony with Law.

Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

Radczyni prawna, specjalizuje się w prawie informacyjnym, ochronie danych osobowych, prelegentka Sesji Cyfrowej "EU Service Providers in Harmony with Artificial Intelligence"

Jo Antoons

Adwokat, Partner Zarządzający Fragomen w Brukseli, członkini Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Migracji Gospodarczej

Michał Nowakowski

Ekspert w dziedzinie wdrażania systemów sztucznej inteligencji z perspektywy biznesowej, technologicznej oraz prawnej.

Dr Marco Rocca

Ekspert prawa pracy w Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS), afiliowany przy jednostce badawczej DRES Uniwersytetu w Strasburgu, prelegent Sesji Pracy Tymczasowej"

Frederic de Wispelaere

Instytut HIVA KU Leuven (BE), Moderator sesji "Delegowanie Obywateli Państw Trzecich"

Karolina Schiffter

Adwokat, partner, PCS | Littler

Ada Zaorska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej, prelegentka "Take Good Care Session - Sesji Pod Opieką PSOD"

Nadia Kurtieva

Ekspertka Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiada za zatrudnienie, rynek pracy i prawo migracyjne.

Ewald Oberhammer

Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, prelegent sesji cyfrowej "EU Service Providers in Harmony with Artificial Intelligence"

Alessandro Arletti

Biegły rewident i założyciel firmy Arletti & Partners

Andrzej Korkus

Współzałożyciel i prezes zarządu EWL Group-jednej z najszybciej rozwijających się firm z branży zatrudnienia – global mobility - w UE

Joanna Janicka

Payroll & Labour Compliance Manager w Contrain Group sp. z o.o. Agencji Pracy Tymczasowej delegującej pracowników do zagranicznych pracodawców użytkowników

Paulina Piskor

Prezeska Contrain Group sp. z o.o., Członkini Zarządu Contrain Poland sp. z o.o. Agencji Pracy Tymczasowej delegującej pracowników do zagranicznych pracodawców użytkowników

Joanna Kozikowska

Processes & Technologies Manager w Contrain Group sp. z o.o. Agencji Pracy Tymczasowej delegującej pracowników do zagranicznych pracodawców użytkowników

Marc Geer

Dyrektor ds. Operacji Globalnych w firmie Fragomen

David Wernsing

Ekspert prawa korporacyjnego i imigracyjnego na rynku holenderskim

Zbigniew Bartuś

Dziennikarz i publicysta Forsal.pl i Dziennika Gazety Prawnej

Izabela Florczak

Prodziekanka ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Of Counsel w kancelarii prawnej C&C Chakowski & Ciszek; radczyni prawna

Dr Kamil Matuszczyk

Doktor nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Warszawski

Dr Marcin Kiełbasa

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK)

Dr Marek Benio

Wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Prawnik, Doktor Nauk Ekonomicznych, Moderator Konferencji In Harmony with Law

Program

Po krótkiej inauguracji Konferencji słowo wstępne wygłosił Vice Minister Rozwoju i Technologii- Pan Ignacy Niemczycki. Następnie swój komentarz wygłosił prof. Maciej Szpunar, z którym filmowy wywiad przeprowadzili Dr Marek Benio i Dr Marcin Kiełbasa. Następnie odbywały sesje tematyczne ukierunkowane na aktywną wymianę poglądów pomiędzy ekspertami i ekspertkami a uczestnikami zachęcanymi do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii, a wszystko zostało zwieńczone Mobility Blind Date Show, czyli wydarzeniem „zamiast podsumowania”, które w luźnej formie z lekkim przymrużeniem oka zakończyło spotkanie w salach konferencyjnych.

Nie było nudnych prezentacji i serii oderwanych od siebie mini-wykładów. Zamiast tego odbyły się sesje z rozwiązaniami rzeczywistych problemów i inkluzywne dyskusje, do których zachęcaliśmy nie tylko podczas oficjalnej Konferencji, ale także w czasie wydarzeń towarzyszących – w tym wieczornych rozmów, ciągnących się do późnych godzin w integrującej atmosferze nieformalnego spotkania. 

9:00 Rejestracja
9:30 Otwarcie konferencji ELMI/PSOD
Powitanie gości przez Podsekretarza Stanu – Pana Ignacego Niemczyckiego
9:45 Wywiad z Profesorem Maciejem Szpunarem Rzecznikiem Generalnym TSUE
10:15 DIGITAL SESSION / SESJA CYFROWA
EU Service Providers in Harmony with Artificial Intelligence
11:45 Przerwa kawowa
12:15 POSTING OF THIRD COUNTRY NATIONALS SESSION / DELEGOWANIE OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH
EU Service Providers in the Quest for Workers Beyond EU Borders
13:45 Lunch
14:30 TEMPORARY WORK AGENCY SESSION / SESJA PRACY TYMCZASOWEJ
Cross Border Hiring Out Workers in Harmony with Law
16:00 Przerwa kawowa
16:30 TAKE GOOD CARE SESSION / SESJA „pod opieką” PSOD
Live-in Care in Harmony with Law
18:00 Zamiast podsumowania… „Randka w Ciemno!” 😉
18:45 Czas na kolację
20:00 Piano Bar| Afterparty ( start)
21:00 Piano Bar| Koncert

 

Przez cały dzień konsultacje indywidualne z autorytetami i praktykami prawa pracy oraz wydarzenia networkingujące.

Miejsce

Oficjalna część Konferencji “In Harmony with Law” odbyła się w poniedziałek 20 maja 2024 w przestrzeni CIC (Cambridge Innovation Centre) – na mapie oznaczonym literą A – w prestiżowym Varso Place w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie

Wydarzenia towarzyszące

W wieczornej części Konferencji mniej formalne dyskusje toczyły się  w Piano Bar Norblin przy ul. Żelaznej 51/53 – na mapie oznaczonym literą B – znajdującym się 15 minut od wcześniejszego miejsca konferencyjnego.

Partnerzy

Wsparcie

Patronat honorowy

Press room

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Najświeższe informacje na temat Konferencji "In Harmony with Law" znajdują się na stronie internetowej www.labourinstitute.eu/wydarzenia/in-harmony-with-law , ale warto też śledzić nasze media społecznościowe i strony wydarzeń, na których na bieżąco opowiadamy o wszystkich punktach programu. https://www.facebook.com/events/904632661400949/?ref=embed_post

Wstęp na Konferencję na preferencyjnych warunkach mają pracownicy administracji publicznej, pracownicy naukowi uczelni nieprowadzący działalności gospodarczej, członkowie Stowarzyszenia Europejski Instytut Mobilności Pracy, a także wszyscy posiadający kod rabatowy. Chcesz sprawdzić, jaka zniżka przysługuje właśnie Tobie - wypełnij formularz rejestracyjny, zaznacz przysługujące Ci funkcje i sprawdź, jaka cena zostanie dla Ciebie wyliczona.

Jak najbardziej! Będziemy wdzięczni za każdy głos. Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dostępnej pod linkiem https://forms.office.com/e/1YZm0JfQn8?origin=lprLink

Promocje i zniżki

25% Z kodem rabatowym DZIENKOBIET – Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy na Konferencję dając w prezencie dodatkową zniżkę. Kod rabatowy będzie aktywny do do 9.03.2o24 do godz. 12:00. Kody rabatowe nie łączą się.

20% ZNIŻKI NA UDZIAŁ W KONFERENCJI!
Zapraszamy do skorzystania z promocji EARLYBIRD – już dzisiaj zarezerwuj sobie miejsce na Konferencji „In Harmony with Law” wpisując w formularzu kod rabatowy EARLYBIRD – ilość biletów w promocyjnej cenie jest ograniczona, więc już dziś -> ZAREJESTRUJ SIĘ 

5% ZNIŻKI PRZY JEDNORAZOWEJ REJESTRACJI TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB
Wystarczy, że zarejestrujesz jednorazowo minimum trzy osoby lub więcej, a automatycznie otrzymasz dla wszystkich 5% rabatu. Wszystkie osoby możesz wpisać w ostatniej sekcji formularza rejestracyjnego.
Standardowe ceny netto i zniżki wynoszą:
950 zł – bilet standardowy
650zł – bilet dla członków ELMI
299 zł – pracownicy naukowi nieprowadzący działalności gospodarczej
0 zł – pracownicy administracji publicznej

Kontakt

Marcin, Ligia, Karolina, Marta, Marek

kontakt@labourinstitute.eu

tel: +48 795 586 620

Zespół Organizacyjny Konferencji

Ligia Jaszczewska

Head of event

ligia.jaszczewska@labourinstitute.eu

tel: +48 572 774 163

Koordynacja wydarzenia

Iza Mastalerz

Head of administration

iza.mastalerz@labourinsitute.eu

tel: +48 795 586 620

Rejestracja uczestników

Dr Marek Benio

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

marek.benio@labourinstitute.eu

tel: +48508249109

Gospodarz Konferencji

Media społecznościowe