CZŁONKOSTWO


Zostań Członkiem ELMI!

NASI CZŁONKOWIE TO:


 • przedsiębiorcy
 • prawnicy
 • doradcy podatkowi
 • pracownicy firm
 • badacze, pracownicy naukowi
 • pracownicy administracji publicznej

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA


 • indywidualne konsultacje i wsparcie
 • monitoring legislacyjny i monitoring mediów
 • rabaty na ciekawe wydarzenia
 • dostęp do rzetelnej wiedzy prawnej z pierwszej ręki
 • działania w celu poprawy prawa i jego właściwej interpretacji
 • skuteczne interwencje w przypadkach dyskryminacji polskich pracodawców i ich pracowników za granicą
 • opinie prawne w trudnych sprawach dotyczących delegowania pracowników
 • wsparcie na zasadzie wzajemnego zaufania między Członkami
 • wartościowe kontakty dzięki cyklicznym wydarzeniom integracyjnym

Jak dołączyć do ELMI


Zapoznaj się z naszym Statutem

Wypełnij prosty formularz członkowski

Poczekaj na kontakt z naszej strony

Przyjęcie do grona Członków nastąpi w drodze uchwały zarządu

Opłacaj składki członkowskie

PYTANIA I ODPOWIEDZI


ELMI jest stowarzyszeniem, czyli organizacją społeczną powołaną przez grupę osób mających wspólne cele.

Nasza działalność finansowana jest ze składek i opłat członkowskich, darowizn oraz odpłatnych usług doradczych i szkoleniowych.

Członkami ELMI jest ponad 100 osób, które zawodowo zajmują się problematyką delegowania pracowników. Wśród nich są przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, prawnicy, przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie innych państw członkowskich. W charakterze członków wspierających do ELMI należą także firmy oferujące wsparcie podatkowe, kadrowe czy prawne oraz małe i duże firmy reprezentujące różne branże (APT, opieka domowa, budowlana, przemysłowa i inne).

Nasi Członkowie cenią sobie w szczególności: dostęp do rzetelnej wiedzy z pierwszej ręki w zakresie prawa regulującego zasady delegowania pracowników i transgranicznego świadczenia usług działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego właściwej interpretacji skuteczne interwencje w przypadkach dyskryminacji polskich pracodawców i ich pracowników za granicą analizy i opinie prawne w trudnych sprawach dotyczących delegowania pracowników cykliczne warsztaty i konferencje wsparcie udzielane na zasadzie wzajemnego zaufania między Członkami wartościowe kontakty rozwijane dzięki cyklicznym wydarzeniom integracyjnym

Statut ELMI przewiduje aktualnie dwa rodzaje członkostwa. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna. Składka członkowska dla Członków zwyczajnych wynosi 1 142,50 zł netto miesięcznie. Członkiem wspierającym może zostać jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna. Aby zostać Członkiem wspierającym, należy posiadać aktywną rekomendację Członka zwyczajnego. Każdy zgłoszony pracownik organizacji będącej Członkiem wspierającym może korzystać z przywilejów członkowskich. Miesięczny koszt Członkostwa wspierającego ustalany jest w oparciu o przychód w przedziale od 850 zł do 10 000 zł.

Wystarczy wypełnić prostą deklarację członkowską. O przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia formalnie decyduje Zarząd w formie uchwały.