Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Europejski Instytut Mobilności z siedzibą w Krakowie.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również aby spełniać wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy z siedzibą w Krakowie  przy pl. Wolnica 13/10 [31-060 Kraków], zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie [XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod numerem KRS: 0000480239, NIP: 6762470670, REGON: 122976235 („Stowarzyszenie”, „ADO”).

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iza.mastalerz@labourinstitute.eu.

3. W zależności od tego, jaka łączy nas relacja lub w jakich okolicznościach uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania danych mogą się różnić. Z reguły dane przetwarzane są:
w celu przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia;
w celu zawarcia pomiędzy nami umowy oraz realizacji tej umowy;
w celu realizacji umowy na rzecz podmiotu, w którym są Państwo zatrudnieni;
w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa – zwłaszcza przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o organizacjach pracodawców, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o działalności lobbingowej;
w celu zapewnienia nam możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, jakie mogą zostać w stosunku do nas skierowane;
w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty Stowarzyszenia oraz członkostwa w Stowarzyszeniu;

w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług ELMI, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ELMI lub w których ELMI uczestniczy oraz o działalności ELMI (np. w ramach newslettera).

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółową informacją na temat celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, prosimy o wybranie odpowiedniej klauzuli z listy poniżej.
Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia
Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem w celu uzyskania informacji na temat oferty i członkostwa
Klauzula informacyjna dla zleceniodawców

4. Mają Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a także – ograniczenia przetwarzania.

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przysługują Państwu dodatkowe prawa (np. prawo do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania), informację na ten temat znajdą Państwo w odpowiedniej dla Państwa klauzuli informacyjnej.

5. Jeśli jesteśmy współadministratorami, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia względem wszystkich współadministratorów danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, usługi konsultingowe lub audytowe, usługi kurierskie, przewozowe lub pocztowe, nasi członkowie, zleceniodawcy (w tym ich przedstawiciele) lub inne jeszcze podmioty takie jak krajowe i zagraniczne stowarzyszenia i związki oraz ośrodki badawcze i naukowe lub inne jeszcze podmioty takie jak organy administracji państwowej i samorządowej.

7. Okres przechowywania danych zależny jest od tego, na jakiej podstawie dane przetwarzamy. Kwestia ta opisana została szczegółowo w poszczególnych klauzulach informacyjnych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.

9. Nie korzystamy z wirtualnych dysków. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie, ponieważ potencjalnie Państwa dane osobowe mogą zostać wtedy przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2.

10.   Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

11. Klauzule informacyjne (linki)
Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia
Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem w celu uzyskania informacji na temat oferty i członkostwa
Klauzula informacyjna dla zleceniodawców