PROJEKTY UE


POSTING.STAT

Nazwa projektu

POSTING.STAT – Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting

Czas trwania

Luty 2021 – lipiec 2022

Cele

POSTING.STAT to największy z naszych dotychczasowych Projektów Grantowych. W ramach konsorcjum projektowego Koordynator, HIVA-KU Leuven, zgromadził uniwersytety i ośrodki badawcze z 10 różnych państw członkowskich UE w celu promowania zasady prowadzenia polityki opartej na dowodach poprzez gromadzenie i analizę krajowych mikrodanych dotyczących delegowania projektu.

Zakres geograficzny Projektu Grantowego obejmuje sześć głównych „wysyłających” pracowników delegowanych państw członkowskich (Niemcy, Polska, Włochy, Hiszpania, Słowenia i Luksemburg) oraz sześć głównych „przyjmujących” państw członkowskich (Niemcy, Francja, Belgia, Austria, Holandia i Luksemburg). Pozyskanie mikrodanych administracyjnych od właściwych organów publicznych, uzupełnione badaniami źródeł wtórnych oraz wywiadami z ekspertami, zaowocowało zgromadzeniem możliwie dokładnych danych liczbowych na temat skali, charakterystyki i wpływu delegowania pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, zarówno w głównych przyjmujących, jak i wysyłających państwach członkowskich.

Przedmiotowy Projekt Grantowy wpisuje się w postulat gromadzenia danych i agregowania wiedzy w celu prowadzenia polityki opartej na dowodach (‘evidence-based policy’).

Koordynator

HIVA-KU Leuven (Belgia), reprezentowany przez:

 • Frederic De Wispelaere
 • Em. Prof. Jozef Pacolet

Partnerzy

 • COMILLAS – Comillas Pontifical University (Hiszpania)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • ELMI – Europejski Instytut Mobilności Pracy (Polska)
 • European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria)
 • ifo Institut – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich (Niemcy)
 • LISER – Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Luksemburg)
 • PSE – Paris School of Economics (Francja)
 • SEO – SEO Amsterdam Economics (Niderlandy)
 • UCLM – University of Castilla-La Mancha (Hiszpania)
 • UNIMI – University of Milan (Włochy)
 • UNISTRA – University of Strasbourg (Francja)
 • ZRC SAZU – Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Słowenia)