WIEDZA


Publikacje ELMI

 

Publikacje ekspertów ELMI dotyczące dyskutowanych problemów delegowania pracowników i koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

 

Benio M., Mędrala M., Rocca M.: A preliminary legal and economic assessment of the impact of Directive (EU) 2018/957 amending the Posting of Workers Directive [forthcoming in the European Labour Law Journal 2022];

Kiełbasa M., Danaj S., Szaraniec M., Vah Jevsnik M.: There and gone again? Employing and posting third country nationals from the perspective of sending Member States [forthcoming in the European Labour Law Journal 2022];

Schwarz S., Kiełbasa M., Polaczuk P., Benio M.: Przypadki deportacji obywateli Ukrainy prawidłowo delegowanych do Niemiec. Analiza prawna, 29.10.2021

Polaczuk P.: Roszczenie o zapłatę minimalnego wynagrodzenia tylko przed sądem pracy. Uwagi o właściwości sądu pracy na tle wyroku w sprawie bułgarskiej opiekunki i nie tylko, Analizy ELMI, 20.10.2021, Kraków, LINK

Kiełbasa M.: Single national official website of Belgium – short analysis. ELMI Working Papers, 20.09.2021, Kraków, LINK

Kiełbasa M.; Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia [w:] “Praca zdalna w polskim systemie prawnym” (red. nauk. dr M. Mędrala), Wolters Kluwer, sierpień 2021;

Kiełbasa M.: Zasada „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu” zgodna z prawem UE- glosa do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z 8.12.2020 r., C-626/18 Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie oraz C-620/18 Węgry przeciwko Parlamentowi i Radzie”, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2021, Wolters Kluwer, Warszawa

Schwarz S., Kiełbasa M., Benio M.: Social Security Coordination: How to Stop Abuse of Law by Letterbox Companies? ELMI Working Papers, 26.05.2021 Kraków, LINK

Benio M., Kiełbasa M., Węglarz K.: Standard opieki domowej według normy DIN SPEC 33454, Analizy ELMI, 14.04.2021, Kraków, LINK

Kiełbasa M.; Przybyła M.: Skarga do Komisji Petycji PE daje szansę na poprawę sytuacji przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym UE, Dziennik Gazeta Prawna, 21.03.2021;

Benio M., Schwarz S.: Warunki czasowego wykonywania pracy na terenie Niemiec przez obywateli Ukrainy, Analizy ELMI, 30.11.2020, Kraków, LINK

Kiełbasa M.: Czy (od 30 lipca 2020 r.) leci z nami pilot? Czyli o nowych przepisach dotyczących delegowania pracowników, Dziennik Gazeta Prawna, 30.07.2020, LINK

Benio M.: Long Term Posting. New Posting Rules Well Explained, ELMI Working Papers, 02.07.2020, Kraków, LINK

Benio M. Przybyła M.: Covid-19 exit strategy – how to restore mobility of labour and services within the EU – with a special focus on the posting of workers, ELMI Working Papers, 19.05.2020, Kraków

Benio M., Kiełbasa M.: Usługi opieki domowej w Niemczech czeka niebawem rewolucja. A to ważne również dla polskich przedsiębiorstw, 9.01.2020, Dziennik Gazeta Prawna [Kadry i Płace], LINK

Kiełbasa M., Delegowanie pracowników po 30 lipca 2020. Komisja Europejska tłumaczy, co się zmieni, Dziennik Gazeta Prawna, 31 października 2019, LINK

Kiełbasa M.; The European Labour Authority is here – time to tackle abuse and promote fair labour mobility, 02.07.2019, EurActiv.com, Brussels

S. Schwarz, Kiełbasa M., Benio M.: Letterbox companies’ – proposal for an effective identification tool, LINK

Benio M.: Nowelizacja Rozporządzeń 883/2004/UE oraz 987/2009/UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Analiza propozycji poprawek dotyczących Tytułu II Określanie mającego zastosowanie ustawodawstwa, Analizy ELMI, 15.10.2019, Kraków

Benio M.: Nowelizacja „podlegania”. Pojęcie siedziby przedsiębiorstwa, Analizy ELMI, 21.04.2019, Kraków, LINK

Benio M.: Letter-box companies and coordination of social security systems, EurActiv.com, Brussels, 28.03.2019, LINK

Benio M.: Let’s make posted workers feel really secure, EurActiv.com, 09.02.2019, Brussels, LINK

Schwarz S.; Kiełbasa M., Benio M.; Limited cumulative period of posting in the revised Posting of Workers Directive–in search of a legal justification, LINK

Benio M.: Nowelizacja zasad delegowania pracowników, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, 15.06.2018, LINK

Kiełbasa M.: Dumping socjalny w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – zagrożenie dla standardów zatrudnienia, polityczny slogan czy mit? Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, 15.06.2018, LINK

Kiełbasa M. Schwarz S.: Posted or Sent? in the Context of the Revision of Social Security Coordination Regulations, ELMI Working Papers, 17.01.2018, Kraków, LINK

Benio M.: No force will stop protectionism in Europe, most probably, EurActiv, Brussel, 8.11.2017,

Ministerstwo Rozwoju, Inicjatywa Mobilności Pracy Czarna Księga – Bariery na rynku wewnętrznym UE, LINK PL, LINK EN

Kiełbasa M.: Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego, Monografie prawnicze C.H.Beck, Warszawa, 2017

Benio M. (red): Mobilność Pracy Mobilność Usług tom II – Od konfliktu wartości do wartości komplementarnych, Inicjatywa Mobilności Pracy, Kraków, 2016, ISBN 978-83-939267-1-8, LINK

Benio M. (red): Mobilność Pracy Mobilność Usług tom I – Delegowanie pracowników, Inicjatywa Mobilności Pracy, Kraków, 2014, ISBN 978-83-939267-0-1, LINK

A. Zachová, Vysílání pracovníků: Bulhaři měli podvodná potvrzení o sociálním zabezpečení. Věc musel řešit soud EU, EurActiv.cz, 8.02.2018 (komentarz Kiełbasa M. – do wyroku TSUE w sprawie Altun);

Kiełbasa M.: ‘Posting of Workers in the New Proposed Directive – Halting Social Dumping or Rather Free Provision of Services?’ – article published The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2014, Comenius University, Bratislava (Slovakia), 2014, ISBN 978-80-7160-371-9, pp. 775 – 781.