OFERTA


Wsparcie prawne

Zespół prawny ELMI to jedni z najlepszych ekspertów w Unii Europejskiej specjalizujących się w zagadnieniach prawnych związanych z delegowaniem pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

 

Dzięki połączeniu perspektywy doświadczonych praktyków i akademików oraz szeroką siecią kontaktów w innych państwach członkowskich dysponujemy wiedzą prawniczą i umiejętnościami niedostępnymi dla komercyjnych doradców prawnych. Nasz zespół wielokrotnie skutecznie doradzał w sporach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Najwyższym w skomplikowanych sprawach wymagających przełamania dotychczasowej linii orzeczniczej.

ELMI to jedyne w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług, łączące środowiska przedsiębiorców, pracodawców, pracowników naukowców i urzędników

Jeżeli:

  • Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym firmę w Polsce, ale świadczysz usługi w innych krajach Unii Europejskiej.
  • Masz klientów w innych państwach Unii Europejskiej i wysyłasz do nich swoich pracowników.
  • Chcesz upewnić się, że postępujesz zgodnie z prawem krajowym i europejskim.
  • Instytucja kontrolna innego państwa członkowskiego zarzuca Ci naruszenie przepisów prawa.

Konsultacje prawne

Eksperci ELMI udzielają wyspecjalizowanych konsultacji prawnych z zakresu PRAWA EUROPEJSKIEGO z uwzględnieniem prawa polskiego oraz krajowych porządków prawnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących m.in.

  • prawo pracy
  • prawo ubezpieczeń społecznych
  • prawa pobytowe i pracownicze cudzoziemców

Opinie prawne

ELMI dysponuje zespołem prawników i ekspertów, którzy specjalizują się w wykładni prawa unijnego, opierając się na specjalistycznej wiedzy z wielu gałęzi i systemów prawa, a także na doświadczeniu i praktyce sądów oraz instytucji państw członkowskich. Przygotowywane przez ELMI w takiej formule opinie prawne prowadzą do efektywnego rozwiazywania problemów powstających na gruncie stosowania europejskiego porządku prawnego regulującego zasady delegowania pracowników.

Drugie opinie prawne

ELMI formułuje drugie opinie prawne, czyli opiniuje zagadnienia będące już przedmiotem sporów, w tym sporów sądowych. ELMI przygotowuje m.in. opinie amicus curiae, zawierające poglądy istotne dla rozstrzygnięcia spraw sądowych, uwzględniające kontekst prawa europejskiego w zawisłym przed sądem postępowaniu.

Audyty dokumentacji

Eksperci ELMI wykonują audyty dokumentów pracowniczych związanych z delegowaniem pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Audyty te mogą obejmować ocenę umów o pracę, dokumentów związanych z warunków zatrudnienia, ubezpieczeniami społecznymi, itp. Audyt ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa UE.

INTERWENCJE W PRZYPADKU NARUSZEŃ PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Interweniujemy w przypadkach naruszeń prawa europejskiego przez partnerów społecznych oraz instytucje państw przyjmujących. W swojej działalności ELMI monitoruje i identyfikuje w szczególności te praktyki administracyjne stosowane przez niektóre państwa członkowskie z pobudek protekcjonistycznych. Zdarza się to najczęściej w zakresie transgranicznej mobilności pracy i usług w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Nasze interwencje obejmują ocenę stopnia naruszeń prawa europejskiego oraz wsparcie pozwalające przeciwdziałać i zapobiegać ich negatywnym skutkom dla pracodawców i ich pracowników.

DORADZTWO W POSTĘPOWANIACH PRZED TSUE

Sporządzamy pytania prejudycjalne w toczących się postępowaniach przed sądami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz uczestniczymy w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w charakterze doradców prawnych, a nasze opinie wykorzystywane są w postępowaniach przed tym Trybunałem. Zespół prawników i ekspertów ELMI posiada unikatową wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki zaangażowaniu w proces legislacyjny kluczowych aktów prawnych w instytucjach Unii Europejskiej.

 

 

W ramach działań statutowych ELMI zwiększa świadomość i znajomość obowiązującego prawa dotyczącego delegowania pracowników do innych krajów UE Angażuje się w działania na rzecz integracji europejskiej promując ideę swobodnego świadczenia usług w Unii Europejskiej. ELMI reprezentuje interesy pracodawców i pracowników w przypadku naruszeń prawa Unii Europejskiej związanych z delegowaniem pracowników. Wspiera rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działając jako platforma wymiany informacji i doświadczeń, które pomagają w tworzeniu efektywnych ram dla delegowania pracowników.

dr Marcin Kiełbasa

LEGAL ADVISOR

marcin.kielbasa@labourinstitute.eu

tel: +48 799 704 137

Skontaktuj się ze mną jeśli delegujesz do:
Austria, Francja, Włochy

dr Karolina Ziemianin

LEGAL ADVISOR

karolina.ziemianin@labourinstitute.eu

tel: +48 795 586 688

Skontaktuj się ze mną jeśli delegujesz do:
Niemcy

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
I DOWIEDZ SIĘ,
JAK MOŻEMY CI POMÓC.


Nie musisz być członkiem ELMI, aby skorzystać z naszego wsparcia

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Nie, nie jesteśmy kancelarią prawną, dlatego nie reprezentujemy naszych Członków. Wspieramy ich jednak w wyborze pełnomocnika za granica oraz w Polsce, jeśli się o to zwrócą. Europejski Instytut Mobilności Pracy czerpie ze spraw zleconych wiedzę praktyczną, którą dzieli się ze wszystkimi Członkami.

Europejski Instytut Mobilności Pracy nie przygotowuje umów dla pracowników oddelegowywanych na zlecenie Członków bądź podmiotów zewnętrznych. Zajmiemy się jednak ich oceną i skonsultujemy postanowienia takich umów dla każdego z rynków pracy. Warunki wynagradzania z podmiotami nie będącymi członkami przesyłamy przed przyjęciem zlecenia. Nie przyjmujemy zlecenia bez ich akceptacji.

Europejski Instytut Mobilności Pracy nie przygotowuje umów na zlecenie Członków bądź podmiotów zewnętrznych. Zajmiemy się jednak ich oceną i skonsultujemy postanowienia takich umów realizowanych na każdym z europejskich rynków pracy. Odbywamy konsultacje online i na życzenie Członka bądź podmiotu zewnętrznego weryfikujemy zmiany w umowach wprowadzane w toku negocjacji z kontrahentem. Zwykle potrzebujemy do tego informacji o celach przedsięwzięcia oraz kontrahencie. Dlatego kontaktujemy się w tej sprawie bezpośrednio z naszymi zleceniodawcami. Zebrane informacje pozwalają nam ocenić ryzyka i korzyści przedsięwzięcia, którego realizacji mają służyć umowy wykonywane z udziałem pracy transgranicznej. Władamy biegle trzema językami, toteż ocena umów, nasze uwagi i poprawki mogą być przesyłane bezpośrednio do kontrahentów zleceniodawców. Nie potrzebujemy także tłumaczeń dokumentów wytworzonych bądź powiązanych z umową.

Warunki wynagradzania z podmiotami nie będącymi członkami przesyłamy przed przyjęciem zlecenia. Nie przyjmujemy zlecenia bez ich akceptacji ani bez zapłaty uzgodnionego na tym etapie kosztu.

Tak. Europejski Instytut Mobilności Pracy wspiera swoich Członków oraz zleceniodawców w godzinach pracy. Planujemy naszą aktywność, dlatego uzgadniamy terminy spotkań oraz podajemy informację, ile czasu potrzebujemy w danej sprawie. Należy pamiętać, że nasza zaangażowanie w sprawy Członków łączymy z pracą badawczą, którą realizujemy w ramach projektów europejskich. Jesteśmy w nich związani terminami, których dotrzymywanie jest dla nas - jako grupy ekspertów – równie ważne, jak zasób wiedzy, którą się dzielimy.

NAPISZ DO NAS    Administratorem danych jest Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy z siedzibą w Krakowie. Dane przetwarzane są na potrzeby związane z uczestnictwem w warsztatach Posting Lab. W każdej chwili przysługuje Państwu dostęp do swoich danych, prawo do zmiany, przeniesienia i usunięcia. Możliwe jest również wycofanie lub ograniczenie zgody na ich przetwarzanie i wniesienie skargi do organu nadzorczego. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres kontakt@labourinstitute.eu.