PROJEKTE DER UE


SYNERGY

Pełna nazwa projektu

SYNERGY – spreading the best practices in implementation of EU – law on posted workers

Czas trwania

Styczeń 2020 – Czerwiec 2021

Cele

Nowe zasady delegowania pracowników, przewidziane w dyrektywie rewizyjnej weszły w życie w 2018 roku, ale moment rozpoczęcia ich obowiązywania przypadł na okres realizacji projektu SYNERGY. Dlatego celem projektu była analiza procesu transpozycji dyrektywy do porządków prawnych wybranych państw przyjmujących. Efektem projektu było opracowanie czterech pakietów informacyjnych o nowych zasadach delegowania w sektorach w usługach budowlanych, usługach opieki nad osobami starszymi, usługach transportowych oraz usługach w przemyśle (4 sector specific tool-kits). Opracowano także raporty krajowe z implementacji przepisów unijnych oraz raport końcowy z analizą zmian i praktycznym komentarzem do dyrektywy rewizyjnej.

Koordynator

Konfederacja Generalna Samodzielnych Związków Zawodowych – CONFSAL (I)

Partnerzy

  • Niezależna Koalicja Związków Zawodowych Pracowników Madrytu – CSIT-UP (E)
  • Solidaritet – Związek Zawodowy Pracowników Polskich w Norwegii (NO)
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy (PL)
  • Związek Pracodawców Budownictwa Republiki Czeskiej (SPS) (CZ)
  • Związek Zawodowy Pracowników Transportu Drogowego Słowacji (SK)

Dokumenty

[article] SYNERGY Comparative report