27 czerwca, 2017

Wspólna prezentacja z kon­fer­encji FreSsco pt. Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ