___ 21 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników od A do Z

Termin: 26 maja, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Cena: 750 zł plus VAT dla każdego uczestnika nie będącego członkiem IMP 300 zł plus VAT dla członków IMP oraz osób przez nich zaproszonych Zgłoszenia prosimy przysyłać do 19 maja na adres kontakt@inicjatywa.eu. Patron medialny wydarzenia – portal GoWork.pl.
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Dla wtajemniczonych to będzie powtórka. Dla początkujących – wprowadzenie do tematyki.
Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają?
Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym?
Koszty podróży, zakwaterowania i diety.
Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Od czego to zależy?
Jakie są warunki zastosowania prawa polskiego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych do pracownika delegowanego a jakie pracownika wykonującego naprzemiennie pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich?
Czy wolno do tej samej pracy i do tego samego miejsca delegować kolejno po sobie pracowników?
Jak długo można być pracownikiem delegowanym?
Gdzie płacić podatek dochodowy? Od czego to zależy?
Dlaczego to co się dzieje w Brukseli ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych i koordynacji ubezpieczeń społecznych ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm usługowych, tych delegujących i tych lokalnych?
Czy można delegować do wykonania usługi cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego z państw UE?

Cena:
750 zł plus VAT dla każdego uczestnika nie będącego członkiem IMP
300 zł plus VAT dla członków IMP oraz osób przez nich zaproszonych
Zgłoszenia prosimy przysyłać do 19 maja na adres kontakt@inicjatywa.eu.
Patron medialny wydarzenia – portal GoWork.pl.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.