___ 62 Warsztat Posting Lab

Granice delegowania pracowników – rok po rewizji dyrektywy

Termin: 30 czerwca, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Część I – Pierwsza rocznica zrewidowanej Dyrektywy o delegowaniu 2018/957 „za progiem” – jak się do niej przygotować?

a) Delegowanie „długoterminowe” – powyżej 12/18 miesięcy:
– jak, kiedy i do kogo notyfikować przedłużenie okresu delegowania?
– jak umotywować przedłużenie okresu delegowania?
– czy notyfikacja jest konieczna dla nowo przyjmowanych pracowników?
– czy i jak zmienić warunki zatrudnienia w umowie z pracownikiem lub w aneksie o delegowaniu? Jak wypełnić obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia w ramach delegowania długoterminowego?
– czy przed 30 lipca 2021 trzeba „zmieniać” ubezpieczenie pracowników oddelegowanych do Niemiec, Francji, krajów Beneluksu i Austrii? Delegowanie pracowników (prawo pracy) a A1 (zabezpieczenia społeczne) – zasygnalizowanie tematu i zapowiedź odrębnej Pracowni na temat odpowiedzialności za nieprawidłowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech.
b) Warunki zatrudnienia po 30 lipca 2021
– jak poruszać się w gąszczu układów zbiorowych w państwach przyjmujących? Czy coś w tym zakresie zmieni się przed / po 30 lipca 2021?
– „wynagrodzenie” po 30 lipca 2021.

Część II – Aktualności

Przekraczanie granic „po nowemu” oraz weryfikacja legalności pobytu i pracy cudzoziemców
a) jak działają i dla kogo będą nowe certyfikaty COVID – tzw. paszporty szczepionkowe?
b) fikcja ważności zezwoleń na pracę / oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy / wiz krajowych etc. przestanie obowiązywać (30 dni od odwołania stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego) – jak się do tego przygotować?

Część III – Projektowane nowości legislacyjne

a) (Nowy) Polski Ład 2022 – jak wpłynie na usługodawców świadczących usługi w innych państwach członkowskich?
b) projekt zmiany KP dot. pracy zdalnej:
– jakie koszty pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi?
– kontrola i bezpieczeństwo w ramach pracy zdalnej?
– czy pracownik lub pracodawca będzie mógł wymusić pracę zdalną?
c) projekty zmian dot. uregulowania pracy obywateli państw trzecich (dokumenty wymagane od kandydatów / pracowników będących obywatelami państw trzecich).

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do 25 czerwca 2021 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.