___ 65 Warsztat Posting Lab

Formy zatrudnienia w niemieckim prawie i orzecznictwie

Termin: 27 września, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

„Na niemieckich warunkach” – zatrudnienie i działalność na własny rachunek w prawie i orzecznictwie niemieckim

Wybór prawa (polskiego czy niemieckiego) w sytuacjach transgranicznych nie wpływa na ocenę czy w ogóle mamy do czynienia z pracownikiem. Tej oceny dokonuje się wyłącznie na podstawie prawa państwa przyjmującego (tu: niemieckiego). Dlatego dla tak ważne jest zrozumienie niemieckich zasad odróżniania form zatrudnienia, które różnią się zasadniczo od praktyki polskich sądów i Państwowej Inspekcji Pracy.

Program

1. Co mówi niemieckie prawo i orzecznictwo o różnicy między stosunkiem pracy i działalnością?
a. kryteria ustawowe, cechy umów, faktyczne wykonywanie
• stosunek pracy – praca niesamodzielna, podporządkowana, jeden pracodawca
• działalność na własny rachunek – ryzyko gospodarcze, samodzielność, wielość kontrahentów
b. przykłady z orzecznictwa sądów niemieckich

2. Skutki zakwalifikowania działalności jako stosunek pracy i na odwrót
a. we wzajemnych zobowiązaniach stron (czas pracy, godziny nadliczbowe, gotowość do pracy)
b. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na wypadek opieki długoterminowej

3. Ocena formy zarobkowania – pierwszeństwo faktycznych okoliczności realizacji umowy przed jej brzmieniem (wyrok BSG z dnia 29 lipca 2015 roku – B 12 KR 23/13 R)
a. rzeczywista relacja łącząca strony oraz „doświadczenie życiowe”
b. treść umowy – wola stron
c. przepisy chroniące przed omijaniem prawa – skutki uznania umowy za pozorną

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do 17 września 2021 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.