___ 67 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników od A do Z. Sygnaliści [whistleblowers]

Termin: 4 listopada, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

1. Najważniejsze pojęcia:
– co to jest unijna swoboda świadczenia usług?
– prawo pracy a ubezpieczenia społeczne w kontekście delegowania pracowników

2. Pracownik delegowany (czasowo) w rozumieniu prawa pracy.
– kim jest pracownik delegowany? Praca za granicą: delegowanie, delegacja czy migracja.
– do kogo stosujemy unijne przepisy o pracownikach delegowanych, a kto im nie podlega?
– czy zleceniobiorca (osoba samozatrudniona) może być pracownikiem delegowanym?
– delegowanie pracowników vs. podróż służbowa (delegacja)
– wynagrodzenie / czas pracy pracownika delegowanego. Gdzie szukać warunków zatrudnienia w tzw. państwach przyjmujących?
– delegowanie długoterminowe – warunki zatrudnienia pracownika delegowanego na dłużej niż 12/18 miesięcy?
– jak liczyć okresy delegowania? Czy i kiedy okresy delegowania kilku pracowników się kumulują?
– jakie przepisy regulują rozwiązanie umowy z pracownikiem delegowanym?

3. Ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich – zasada jednego ustawodawstwa.
– Które ustawodawstwo ma zastosowanie? Podstawy prawne i podejście ZUS
– Czym jest i jak otrzymać poświadczenie A1?
– Delegowanie na pewien czas – Art. 12 rozporządzenia 883/2004
* Pułapki delegowania: „normalna działalność” [„znaczna działalność”], „nadal podlega” [podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego przed oddelegowaniem], „by zastąpić” [nie zastępuje), do 24 miesięcy
– okres tzw. „resetu” [2 miesiące]
– Praca w dwóch krajach – Art. 13 rozporządzenia 883/2004
* Pułapki pracy w dwóch krajach: praca marginalna, faktyczne niewykonanie pracy.
– miejsce opłacania składek ZUS za delegowanych pracowników
– podstawa wymiaru składek; odliczenia przy delegowaniu / przy delegacji
– podmiot obowiązany do zapłacenia składek w innych państwie UE

4. Obowiązki pracodawców delegujących
– O czym należy pamiętać delegując pracowników?
– W jakim zakresie dostosowywać umowę z pracownikiem delegowanym do przepisów państwa przyjmującego?
– obowiązki pracodawcy delegującego (w tym – informacyjne, administracyjne)
– kto pokrywa koszty dojazdu do pracy i zakwaterowania?

5. Delegowanie cudzoziemców – obywateli państw trzecich
– jak legalnie oddelegować cudzoziemca z Polski? Legalne zamieszkanie w UE; legalne zatrudnienie w PL; wiza „według Vander Elst”.

6. Sygnaliści [”whistleblowers”]
– kim są „sygnaliści”?
– jak przygotować się do wdrożenia w firmie dyrektywy 2019/1937 o ochronie praw sygnalistów? Jakie obowiązki od 17 grudnia br. nakłada ta dyrektywa i na kogo?

Moderatorzy: Marek Benio, Marcin Kiełbasa

Dla kogo?

Program zainteresuje przede wszystkim początkujących przedsiębiorców delegujących pracowników oraz nowych pracowników wdrażanych do procesów delegowania.
Zapraszamy więc przede wszystkim osoby początkujące. Dla osób bardziej zaawansowanych będzie to okazja do uporządkowania swojej wiedzy. Do obydwu kategorii Uczestników kierujemy tematykę dot. tzw. sygnalistów – unijne przepisy będą w niektórych firmach musiały być wdrożone już od 17 grudnia 2021.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 28 października 2021 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy.

 

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.