___ 91 Posting Lab Workshop

ABC delegowania pracowników: ubezpieczenia społeczne

Termin: 23 listopada, 2023, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Ustalanie ustawodawstwa mającego zastosowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych w różnych sytuacjach transgranicznych. Koordynacja systemów, zasada jednego ustawodawstwa, zasada lex loci laboris i warunki odstąpienia od niej na rzecz nieprzenoszenia ubezpieczonych pomiędzy systemami różnych państw. Możliwość świadomego kierowania warunkami zastosowania konkretnego ustawodawstwa. Pełna zgodność z prawem. Pułapki czasowego wykonywania pracy w innym państwie członkowskich oraz pułapki wykonywania pracy w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Program

1. Co to jest dokument A1 i jak go otrzymać?

2. Jedno ustawodawstwa na raz – tylko które?

 • Lex loci laboris – stosowana wyjątkowo zasada ogólna

3. Pracownik delegowany lub wysłany na pewien czas (art. 12)

 • Wcześniejsze podleganie – na podstawie pracy i na podstawie miejsca zamieszkania
 • Czy student dostanie A1? A jeśli jest obywatelem UA?
 • Normalna działalność (pracodawcy) na terenie Polski – obroty, kontrakty, rekrutacja i inne
 • Zastępowanie
 • 24 miesiące delegowania, 2 miesiące przerwy

4. Praca w dwóch państwach (Art. 13)

 • Naprzemienność i brak naprzemienności
 • Wielu pracodawców
 • Marginalność pracy
 • Planowanie i okresy referencyjne

5. Porozumienie wyjątkowe

6. Krótko o projekcie nowelizacji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: wymóg obrotów przy trzynastce, liberalizacja zastępowania, ograniczenie wydawania poświadczeń A1 wstecz.

7. Ułatwienia:

 • Elektroniczne wnioski o A1
 • Walidator A1 ZUS
 • ESSPASS – projekt europejskiej karty zabezpieczenia społecznego (A1 w qr codzie).

Jeśli wystarczy czasu ustalimy podstawę wymiaru składki. W myśl zasady, że lepiej uczyć się na cudzych błędach, tematy pracowni ilustrowane będą orzecznictwem TSUE w sprawach m.in. A-Rosa, Alpenrind, Walltopia, Balandin.

Dla kogo?

Pracownia przygotowana jest dla praktyków delegowania, zarówno rozpoczynających pracę w tym obszarze jak i doświadczonych. Zapraszamy również (zawsze bezpłatnie) przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpatrujących wnioski o wydanie poświadczeń A1 oraz współpracujących z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich w reakcji na zapytania o zweryfikowanie warunków pozostawania ubezpieczonych w ustawodawstwie polskim. Zapraszamy także pracowników nauki.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

91. Posting Lab odbędzie się w czwartek 23 listopada w godzinach 12:00-15:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom.
Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Rejestracja