___ 75 Warsztat Posting Lab

Delegowanie cudzoziemców po wybuchu wojny – zebranie wiedzy

Termin: 22 kwietnia, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Bezpłatnie
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Celem warsztatów jest uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie dwóch marcowych narad Członków ELMI oraz po wnikliwej analizie przepisów unijnych i krajowych wybranych państw członkowskich o ochronie czasowej. Zweryfikujemy pod kątem legalności pracy i legalności pobytu rozmaite sytuacje cudzoziemców:

Scenariusz 1. obywatel Ukrainy wjechał do Polski po 23 lutego 2022 r.
a) z paszportem biometrycznym
b) z innym dokumentem tożsamości za zgodą Komendanta Straży Granicznej
– i zgłosił chęć pozostania na terytorium RP
– i zgłosił chęć przejechania do innego państwa członkowskiego

Scenariusz 2. obywatel Ukrainy zatrudniony w polskiej firmie 24 lutego był w trakcie okresu oddelegowania w innym państwie członkowskim.
a) nie chce wrócić do Polski po zakończeniu okresu delegowania (chce przedłużyć okres delegowania)
b) posiada wizę krajową PL, której ważność kończy się 30 kwietnia 2022 r.
c) różne warianty terminów upływu ważności wizy

Scenariusz 3. obywatel Ukrainy zatrudniony w polskiej firmie 24 lutego był w trakcie okresu oddelegowania w innym państwie członkowskim, w którym wystąpił o ochronę czasową
a) zamierza kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy z PL.
b) zamierza wykonywać pracę w dwóch krajach naprzemiennie.

Ochrona czasowa jako samoistny tytuł legalnego pobytu
– na podstawie Decyzji Rady z 4 marca 2022 i Dyrektywy 2001/55/WE
– na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
– na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Równoczesna ochrona czasowa w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Możliwość delegowania cudzoziemców, których ważność wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedłużenie ważności pobytu na mocy ustawy antycovidowej oraz na mocy specustawy.

Praca obywateli Ukrainy bez zezwolenia i bez oświadczenia o powierzeniu pracy. Obowiązek zgłoszenia. Zwolnienie z obowiązku rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Warunki uzyskania A – jedynki dla obywatela Ukrainy. Ustalanie miejsca zamieszkania na podstawie tytułów pobytowych. Praca cudzoziemca w dwóch krajach oraz czasowe wykonywanie pracy poza Polską na rzecz pracodawcy prowadzącego normalną działalność w Polsce.

Sytuacja obywateli państw trzecich innych niż Ukraina.


Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

Pozostałe informacje

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwiecień.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.