___ ELMC Warm Up!

ELMC Warm Up! Delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski

Termin: 3 marca, 2023, godz. 11:00

Czas trwania: 3,5h

Miejsce: Warszawa & online

Prowadzący: Agata Kostyk-Lewandowska Marta Zięba-Szklarska dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Europejski Instytut Mobilności Pracy (ELMI) serdecznie zaprasza na warsztaty praktyczne w ramach cyklu rozgrzewek przed Europejskim Kongresem Mobilności Pracy (ELMC Warm up!). Tematem spotkania będzie delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski, który będzie szerzej omawiany na tegorocznym Kongresie 24-25 kwietnia.

Program

Cz. I – Ogólne zasady delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

 • Umowny wybór prawa mającego zastosowanie do umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie: czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, bhp, uprawnienia rodzicielskie, użyczanie pracowników, niedyskryminacja, podróże służbowe, warunki zakwaterowania
 • Zasada korzystności
 • Notyfikacja (proste zgłoszenie), przedłużenie okresu delegowanie powyżej 12 miesięcy. Delegowanie długoterminowe
 • Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych:
 • A1 dla pracowników delegowanych i dla pracowników wykonujących stale pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Cz. II – Specyfika delegowania cudzoziemców

 • Legalny pobyt i legalne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Znaczenie miejsca zamieszkania
 • Czasowe wykonywanie pracy, trwanie stosunku pracy w okresie delegowania warunek powrotu do państwa wysyłającego po wykonaniu zadania

Cz. III – Pytania i odpowiedzi

 • Czy można delegować cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy można delegować cudzoziemca w formie pracy tymczasowej?
 • Jak udowodnić miejsce zamieszkania?
 • Uzupełniam zespół do wykonania usługi w innym p. cz. – Czy mogę zatrudnić cudzoziemca w celu oddelegowania (tylko do tego projektu)?
 • Wiem, że nie trzeba występować o zezwolenie na pracę w państwie przyjmującym, ale czy cudzoziemiec musi posiadać wizę pobytową zezwalającą na pracę w tym państwie? Czy może wykonywać pracę bez takiej wizy np. w ramach ruchu bezwizowego w okresie do 90 dni?
 • Fikcyjne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Badanie legalności zatrudnienia i pobytu w sytuacji transgranicznej
  – kompetencje inspekcji pracy i innych organów kontroli (ZUS, Straż Graniczna)
  – współpraca instytucji kontrolnych (rola Europejskiego Urzędu Pracy – ELA, narzędzia unijne: d. platforma do pracy nierejestrowanej, IMI, EESSI, cyfrowa weryfikacja A1)

Dla kogo?

Zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów, specjalistów ds. kadr i płac, inspektorów pracy, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawników, księgowych, doradców biznesowych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się delegowaniem pracowników w ramach swobody świadczenia usług, kontrolą legalności pacy w sytuacji, gdy pracownicy nie są obywatelami żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Szwajcarii.


Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 3 marca w godzinach 11:00-14:30. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Warszawy – ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (budynek Konfederacji Lewiatan). Liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wyślemy mailem. Prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji z uczestnictwa aby umożliwić udział osób z listy rezerwowej.