___ 2 Warsztat Posting Lab

Między dwunastką a trzynastką: delegowanie vs. praca w dwóch krajach

Termin: 10 października, 2014, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1) Między 12′ a 13′
2) Porównanie zalet i wad obu zasad szczególnych stosowania ustawodawstwa odpowiednio kraju – siedziby pracodawcy (art. 12), kraju domicylu (art. 13)
3) Pułapki ukryte w art. 13
4) Skutki stwierdzenia niewłaściwego ustawodawstwa
5) Faktyczne, a nie jedynie wynikające z umowy wykonywanie pracy w drugim kraju
6) Dowody potwierdzające pracę w dwóch krajach
7) Praca marginalna