___ 3 Warsztat Posting Lab

Skutki wprowadzenia powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w Niemczech na swobodę świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem branży opiekuńczej i budowlanej

Termin: 7 listopada, 2014, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Skutki wprowadzenia powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w Niemczech na swobodę świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem branży opiekuńczej i budowlanej

Szczegółowe problemy branży opiekuńczej
– pomysły, „modele” i zagrożenia z nimi związane
– składniki wynagrodzenia wliczane i wykluczone z minimalnego wynagrodzenia

Szczegółowe problemy branży budowlanej
– czas pracy | godziny nadliczbowe