___ 9 Warsztat Posting Lab

Odróżnianie umów cywilnoprawnych od stosunku pracy, czyli właściwy dobór formy zatrudnienia do rodzaju usługi w przypadku delegowania pracowników za granicę

Termin: 11 grudnia, 2015, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1) Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna pracownika delegowanego (analiza porównawcza):
– umowa o pracę,
– umowa zlecenia bądź świadczenia usług,
– umowa o dzieło.
2) Kiedy umowa cywilnoprawna w rzeczywistości jest ukrytą umową o pracę.
3) Orzecznictwo Sądu Najwyższego i polskich sądów powszechnych:
– umowa o pracę vs. umowa zlecenia bądź świadczenia usług,
– umowa zlecenia vs. umowa o dzieło.
4) Problematyka „czasu pracy” w różnych formach zatrudnienia:
– umowa o pracę vs. umowy cywilnoprawne,
– wymiar i rozkład czasu pracy,
– rozliczenie czasu pracy: ewidencja czasu pracy vs. ewidencja wykonanych zadań,
– normy czasu pracy, godziny nadliczbowe.
5) Stosunek pracy ubrany w płaszcz umowy cywilnoprawnej, czyli zagrożenie niewłaściwego doboru formy zatrudnienia:
– powództwo o ustalenie stosunku pracy,
– dochodzenie roszczeń pracowniczych za okres wstecz,
– odpowiedzialność karna pracodawcy.
6) Unijne prawo pracy pracowników delegowanych:
– pojęcie „pracownika” na gruncie przepisów unijnych o delegowaniu pracowników za granicę oraz zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego,
– zasada stosowania warunków zatrudnienia korzystniejszych dla pracowników delegowanych.