___ 73 Warsztat Posting Lab

Kontrole ubezpieczycieli niemieckich u przedsiębiorców

Termin: 24 marca, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

  1. Podstawy i zakres audytu w trybie § 28p ust. 1 księgi czwartej kodeksu socjalnego,
  2. modulacje audytu (okresowy, na wniosek, z zawiadomienia)
  3. zakres badanej dokumentacji oraz
  4. uprawnienia organów kontrolnych i wreszcie
  5. obowiązki współdziałania spoczywające na kontrolowanym.

Program

Zajmiemy się także trybem odwoławczym od wyników audytu oraz zmianami związanymi z przekazywaniem dokumentacji przy użyciu rejestrów danych i modułów danych określonych w podstawowych zasadach przekazywania danych dla elektronicznie wspomaganego audytu przedsiębiorstwa przez Deutsche Rentenversicherung z 27 kwietnia 2021 r. w wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r.

Przynajmniej raz na cztery lata instytucje ubezpieczenia emerytalnego muszą kontrolować zatrudnienie pod kątem obowiązku bądź zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia społecznego, obliczania i opłacania składek oraz prawidłowości zgłoszeń do ubezpieczenia (§ 28p ust. 1 księgi czwartej kodeksu socjalnego, dalej jako SGB IV). Cykliczność tych kontroli jest związana z przedawnieniem roszczeń dotyczących składek.
Z uwagi na pandemię, odstąpiono od przeprowadzania audytu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., zawieszając bieg terminów przedawnienia dla wymagalności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Od nowego roku Deutsche Rentenversicherung oraz w pojedynkę działający ubezpieczyciele wypadkowi rozsyłają formularze zapowiadające przeprowadzenie audytów dotyczących ubezpieczeń społecznych w przedsiębiorstwach.

Kontrole regularne obejmują także obowiązek prowadzenia przez pracodawcę odrębnej ewidencji wynagrodzeń dla każdego pracownika za każdy rok kalendarzowy. Kontroli poddaje się również dokumenty płacowe pracowników.

Audyt jest z reguły przeprowadzany po uprzednim powiadomieniu przez ubezpieczyciela. Jeśli to możliwe, zawiadomienie powinno być dokonane w ciągu miesiąca, ale musi być dokonane co najmniej 14 dni przed kontrolą, chyba, że kontrolę przeprowadza się na podstawie zawiadomienia upoważnionych organów.

Mając to na uwadze postanowiliśmy zorganizować Posting Lab poświęcony kontrolom zapowiadanym przez ubezpieczycieli. Podczas Pracowni omówimy przepisy dotyczące audytu, zakres badanych dokumentów i tryb wszczęcia oraz zakończenia postępowania. Poświęcimy także czas zmianom trybu audytu od 1 stycznia 2023 r.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 18 marca 2022 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.