___ 88 Posting Lab Workshop

Letnie ABC delegowania pracowników (II termin)

Termin: 31 sierpnia, 2023, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: bezpłatnie
Pozostałe osoby: 499 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Mobilność pracy to nie to samo co mobilność pracowników a pracownik delegowany rzadko bywa w delegacji. Ilekroć pracownik lub zleceniobiorca przekracza granicę wewnętrzną UE w celach zawodowych, konieczne jest rozstrzygnięcie kolizji między różnymi systemami prawa. Według których przepisów obliczymy jego czas pracy, a zwłaszcza nadgodziny, gdy w jednym p. cz. norma tygodniowa to 40 h a w innym 35 h, a w jeszcze innym 48 h? Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i w jakiej wysokości oraz od jakiej podstawy? Czy i gdzie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Jak ustalić składniki i wysokość wynagrodzenia?

Lekka forma, dużo przykładów, Q&A.

Program

 1. Swoboda świadczenia usług na tle innych swobód traktatowych. Mobilność pracy, mobilność pracowników
 2. Delegowanie pracowników i podróż służbowa
 3. Prawo pracy – swobodny wybór i jego ograniczenia. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie (dyrektywa podstawowa)
  – warunki zatrudnienia
  – wynagrodzenie, dodatki, diety
  – delegowanie zleceniobiorców
 4. Obowiązki pracodawcy delegującego
  – publicznoprawne (zgłoszenie delegowania, wyznaczenie osoby do kontaktów, tłumaczenie i przechowywanie dokumentów)
  – prywatnoprawne (informacyjne wobec pracownika, aneks vs. polecenie wyjazdu)
 5. Delegowanie długoterminowe
  – 12 miesięcy i wydłużenie do 18 przez powiadomienie państwa przyjmującego
  – obliczanie okresów delegowania, delegowanie kumulatywne
  – rozszerzony katalog warunków zatrudnienia
 6. Ubezpieczenia społeczne
  – zasada jednego ustawodawstwa
  – ustalanie właściwego ustawodawstwa
  – lex loci laboris (pracownik migrujący)
  – kontynuacja podlegania (osoba delegowana)
  – miejsce zamieszkania lub siedziba pracodawcy (praca w dwóch lub więcej państwach członkowskich
 7. Pułapki ubezpieczeń społecznych
  – wcześniejsze podleganie,
  – zastępowanie
  – ograniczenie do 24 miesięcy
  – praca marginalna
  – niewykonanie zaplanowanej pracy

Dla kogo?

Pracownia przeznaczona jest dla osób rozpoczynających przygodę z delegowaniem pracowników.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

88. Posting Lab odbędzie się online w czwartek 31 sierpnia w godzinach 12:00-15:00.

Na zgłoszenia czekamy do 24 sierpnia. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.

 

Pracownia organizowana w ramach projektu Postcare 2.0 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Funded by EU