___ 51 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników do Niemiec po 30 lipca 2020 r.

Termin: 4 lipca, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: mec. Beata Donay

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Delegowanie pracowników do Niemiec po 30 lipca 2020 r.

1. Nowe przepisy obowiązujące dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niemiec od dnia 30 lipca 2020 r., wprowadzone w celu wykonania dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników

a) wynagrodzenie pracowników delegowanych (takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu)
b) poszerzony katalog warunków pracy obowiązujących obligatoryjnie dla pracowników delegowanych według §2 ustawy o delegowaniu (niem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz)
c) koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży pracowników delegowanych
d) zastosowanie niemieckiego prawa pracy w przypadku delegowania długoterminowego
– przepisy niemieckiego prawa pracy znajdujące zastosowanie w przypadku delegowania pracownika na okres dłuższy niż 12 miesięcy
– warunki i procedura przedłużenia okresu 12 miesięcy do 18 miesięcy
e) obliczanie okresu oddelegowania / zastępowanie

2. Wpływ zmian obowiązujących od dnia 30 lipca 2020 r. na działalność przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niemiec / praktyczne wskazówki

3. Podsumowanie / pytania uczestników

Zgłoszenia można przesyłać do 8 lipca 2020 na adres kontakt@inicjatywa.eu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika (uczestników), nazwę firmy/instytucji, adres mailowy i numer telefonu oraz dane do faktury (w przypadku płatnego uczestnictwa).