___ 57 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników od A do Z

Termin: 17 listopada, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3 godziny

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

1. Punkt wyjścia – element transgraniczny, usługa: swoboda świadczenia usług w UE.
Prawo UE, prawo polskie, prawo państwa przyjmującego – prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, podatek PIT.
Porządkujemy chaos pojęciowy: mobilność pracy, migracja, pracownicy mobilni i delegowani, delegacja, delegowanie, wysłanie, misja, usługa, praca, zlecenie, zadanie… czasowo (nie) znaczy: na 12 (18) miesięcy, – do 24 miesięcy.

2. Pracownik delegowany (czasowo) w rozumieniu prawa pracy.
– do kogo stosujemy przepisy UE o pracownikach delegowanych?
– kto nie podlega dyrektywie?
– kiedy zleceniobiorca jest pracownikiem delegowanym?
– kiedy osoba samozatrudniona jest delegowana?
– delegacja vs. delegowanie
– wynagrodzenie pracownika delegowanego
– czas pracy pracownika delegowanego
– delegowanie długoterminowe (powyżej 12/18 miesięcy)
– jak liczyć okresy delegowania? Czy i kiedy okresy delegowania kilku pracowników się kumuluje? Jakie warunki zatrudnienia należy zapewnić pracownikowi delegowanemu długoterminowo?

3. Osoba wysłana (pracownik delegowany) w rozumieniu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich – zasada jednego ustawodawstwa.
Które ustawodawstwo ma zastosowanie?
Jak otrzymać decyzję A1?

– Delegowanie (wysłanie czasowe) Art. 12
Pułapki delegowania: normalna działalność (obroty krajowe), nadal podlega (wcześniejsze podleganie), by zastąpić (nie zastępuje), do 24 miesięcy (2 miesiące przerwy).
– Praca w dwóch krajach naprzemiennie (stała) Art. 13
Pułapki pracy w dwóch krajach: faktyczne niewykonanie zaplanowanej pracy, praca marginalna.
– Podstawa wymiaru składki. Odliczenia przy delegowaniu i przy podróży służbowej.

4. Unikanie podwójnego opodatkowania.
Nieograniczony obowiązek podatkowy, zakład podatkowy, klasy podatkowe. Czy i jak można tym sterować?

5. Delegowanie cudzoziemców – obywateli państw trzecich.
Legalny pobyt, legalne zatrudnienie, warunki Vander Elst.

Do udziału w tej Pracowni zapraszamy osoby początkujące; nie jest potrzebna żadna wiedza o delegowaniu pracowników. Przedstawimy podstawowe wiadomości. Dla osób nieco bardziej zaawansowanych będzie to okazja do uporządkowania swojej wiedzy. Pytania zadane przed Pracownią mają pierwszeństwo – można je przesyłać na adres kontakt@inicjatywa.eu.

Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada 2020 (piątek).