___ 58 Warsztat Posting Lab

Podatki w delegowaniu pracowników do Niemiec. Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2021 r.

Termin: 11 grudnia, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: Paweł Suliga dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Część I

Delegowanie pracowników do Niemiec – prawo i podatki: doradca podatkowy Paweł Suliga
1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku od wynagrodzeń
2. Obowiązek podatkowy pracownika w Niemczech
3. Diety i inne dodatki od pracodawcy vs. koszty uzyskania przychodu

W kwestiach podatkowych w Niemczech nie warto zdawać się na przypadek. Weź podatki w swoje ręce. Nasz gość, Paweł Suliga, doradca podatkowy wyjaśni kiedy, pod jakimi warunkami i w jakiej wysokości pracownicy delegowani zapłacą podatek w Niemczech.

Część II

Najważniejsze zmiany w przepisach od 2021 (w tym zmiany projektowane): dr Marek Benio, dr Marcin Kiełbasa
1. Ewidencjonowanie umów o dzieło – nowe dokumenty ewidencyjne RUD
2. Praca zdalna w trakcie kwarantanny – uregulowanie w ustawie z 22.10.2020 oraz (potencjalnie) w kodeksie pracy
3. Projekt nowego rozporządzenia MRPiT dot. cudzoziemców (nowe przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę)
4. Pełne oskładkowanie zleceń – projekt zmian w ustalaniu podstawy wymiaru składek w przypadku zbiegu tytułów

W tej części omówimy najważniejsze projektowane oraz nowe regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, istotne w wymiarze krajowym i transgranicznym. Nie zabraknie również odniesień do najnowszych stawek wynagrodzenia minimalnego w Polsce i najważniejszych przyjmujących państwach członkowskich UE.

Na zgłoszenia czekamy do 8 grudnia 2020 (wtorek).