___ 70 Warsztat Posting Lab

Najważniejsze formy pracy na czarno w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich

Termin: 14 stycznia, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Posting Lab zaplanowany na 14 stycznia br. będzie poświęcony przypadkom tzw. pracy na czarno. Pojęcie pracy na czarno jest w niemieckim porządku prawnym bardzo pojemne. Zwykle obejmuje pracę bez wymaganego zezwolenia oraz zatrudnianie na warunkach rażąco nieproporcjonalnych.

Program

 1.  Przypatrzymy się stanom faktycznym, które sądy i organy niemieckie kwalifikują jako praca na czarno:
  – przypadkom naruszenia wymogu uzyskania tytułu pobytowego i
  – przypadkom zatrudnienia na warunkach nieproporcjonalnych w stosunku do pracowników niemieckich, którzy wykonują taką samą /porównywalną pracę.
 2. Wymóg uzyskania zezwolenia na pobyt/na pracę jest jednym z najważniejszych i najsurowiej sankcjonowanych przez władze niemieckie i dość jednolicie ocenianych przez sądy w obfitej judykaturze dotyczącej wielu profesji i kraju pochodzenia pracownika.
 3. Ostatnia z w/w form pracy na czarno – zatrudnienie na warunkach rażąco nieproporcjonalnych – była przedmiotem wnikliwiej oceny niemieckiego prawodawcy w kontekście wymogu płacy minimalnej – przyjrzymy się jej.
 4. Nie zabraknie odniesień do aktualnego w ostatnim czasie łączenia oceny prawnej zatrudnienia na warunkach nieproporcjonalnych z niezgłaszaniem pracownika do ubezpieczenia społecznego albo zaniżaniem podstawy składki.
  Niezarejestrowanie zagranicznego pracownika do ubezpieczenia społecznego i towarzyszący temu brak opłacania składek / zaniżenie składki mogą być kwalifikowane jako przypadki wyraźnej dysproporcji w warunkach zatrudnienia.
 5. Omówimy również karnoprawne i cywilnoprawne konsekwencje takiego stanu rzeczy – omówimy je na przykładach.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 10 stycznia 2022 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.