___ 72 Warsztat Posting Lab

Obsługa kreatora wniosków o A1 na PUE ZUS dla biznesu

Termin: 25 lutego, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Bezpłatnie
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Europejski Instytut Mobilności Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów ZUS, Panią Agnieszkę Martyn z I O/ZUS w Łodzi oraz Pana Michała Pióro z Departamentu Rent Zagranicznych w Centrali ZUS. Oboje brali udział w pracach nad stworzeniem kreatora i wdrożeniem usługi na PUE. Moderatorem będzie dr Marek Benio.

  1. Wprowadzenie – przywitanie uczestników, krótkie omówienie usługi (ok. 15 min.),
  2. Część I – prezentacja funkcjonalności kreatora wniosku o wydanie przez ZUS zaświadczenia A1 (ok. 30 min.),
  3. Część II – zajęcia praktyczne z kreatora wniosku dla płatników (ok. 2 godzin),
  4. Podsumowanie – ewentualne uwagi i propozycje uczestników, zakończenie warsztatów (ok. 15 min.).

Tematyka

W części praktycznej uczestnicy (jako płatnicy) będą mogli skorzystać ze swoich profili na środowisku produkcyjnym PUE i swobodnie przetestować usługę, składając rzeczywiste wnioski (warsztaty z uwagi na formę zdalną, nie mogą odbyć się na środowisku testowym, lecz na środowisku produkcyjnym, czyli rzeczywistych przypadkach – wnioskach, które należałoby przygotować na warsztaty).

Tak więc efektem warsztatów będzie:

– złożenie wniosków o zaświadczenie A1 przy pomocy kreatora wniosku na PUE ZUS (biznes)
– wyjaśnienie funkcji kreatora uczestnikom i przetestowanie funkcjonalności użytkowej (nabycie kompetencji)
– uzyskanie zwrotnej informacji przez ZUS od uczestników co do jego funkcjonalności (dialog).

Osoby, które będą służyły wsparciem w trakcie zajęć praktycznych:

– Agnieszka Martyn (pracownik I Oddziału ZUS w Łodzi)
– Michał Pióro (pracownik DRZ)
oraz wyznaczone w terminie późniejszym osoby z Departamentu Obsługi Klientów.

Aby w pełni skorzystać z warsztatów prosimy o przygotowanie się do złożenia rzeczywistego wniosku o wydanie A1 przez Państwa profil na PUE ZUS biznes.

Z uwagi na to, że warsztaty odbędą się na środowisku produkcyjnym, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wsparcie w indywidualnych sprawach będzie odbywać się poprzez kontakt telefoniczny. Numery telefonów podamy na warsztatach.

Informujemy, że podczas warsztatów nie będą udzielane porady merytoryczne dotyczące realizacji przepisów związanych z określaniem właściwego ustawodawstwa. Z uwagi na czas i cel warsztatów zdezorganizowałoby to wydarzenie, a tego chcemy uniknąć. Co do pytań merytorycznych, ZUS służy zawsze pomocą i wyjaśnieniem w Departamencie Rent Zagranicznych, niezależnie od warsztatów. Pytania merytoryczne można też kierować do ekspertów ELMI.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.