___ 78 Warsztat Posting Lab

Obowiązki informacyjne wobec pracowników delegowanych

Termin: 16 września, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

2 sierpnia upłynął termin implementacji dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej do porządków prawnych państw członkowskich. Dyrektywa nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne, w szczególności podkreślając znaczenie informowania pracowników wysłanych do państwa trzeciego i pracowników delegowanych. Prace nad wprowadzeniem koniecznych zmian do Kodeksu pracy oraz do ustawy o delegowaniu pracowników jeszcze trwają. W wielu państwach przyjmujących zmiany już obowiązują. Podczas wrześniowej pracowni przyjrzymy się projektowanym przepisom krajowym i wdrożonym już w wybranych państwach przyjmujących przepisom poprawiającym przejrzystość i przewidywalność warunków pracy. Skupimy się na praktycznych obowiązkach z nich wynikających w kontekście delegowania pracowników.

Program

  1. Gwarancja przejrzystości i przewidywalności warunków zatrudnienia.
  2. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego.
  3. Termin wdrożenia dyrektywy do porządków krajowych – 1 sierpnia 2022
  4. Polskie przepisy wdrażające dyrektywę 2019/1152
  5. Porównanie dotychczasowych i nowych obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych
  6. Przegląd wdrożenia dyrektywy w wybranych państwach członkowskich i co z tego wynika dla polskich usługodawców delegujących pracowników do tych państw.
  7. Przykłady prawidłowej informacji o warunkach pracy pracowników delegowanych.
  8. Wynagrodzenie, składniki i waluta wypłaty, czas pracy, okres(y) delegowania, w tym wynikające z kumulatywnego obliczania okresów delegowania na potrzeby delegowania długoterminowego, warunki zatrudnienia w przypadku delegowania krótko- i długoterminowego. Informacja o objęciu układem zbiorowym pracy w państwie przyjmującym.
  9. Czas i forma informowania pracowników
  10. Skutki niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla pracodawców delegujących pracowników zarówno w formie aneksu do umowy jak i polecenia wyjazdu w podróż służbową oraz dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji o warunkach zatrudnienia w imieniu pracodawcy. Obowiązki informacyjne niezwiązane z delegowaniem pracowników zostaną omówione pobieżnie. Zapraszamy także przedstawicieli związków zawodowych, instytucji kontrolnych PIP, ZUS, a także badaczy prawa pracy w sytuacjach transgranicznych w UE.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

78. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 16 września w godzinach 11:00-14:00. Pracownia organizowana jest wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, sala 11 (liczba miejsc ograniczona).

Na zgłoszenia czekamy do 9 września. Wyjątkowo prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie, czy on-line na platformie zoom.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.