___ 85 Warsztat Posting Lab

Pijana opiekunka – i co dalej?

Termin: 19 maja, 2023, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Wrocław & online

Prowadzący: mec. Tomasz Marczek dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Uśmiechnąłeś się czytając tytuł najbliższej pracowni? Tymczasem w usługach transgranicznych to problem poważniejszy, niż myślisz. Przedstawimy skutki prawne, finansowe, wizerunkowe i społeczne alkoholu w miejscu pracy, które jest także miejscem zamieszkania. Podczas dyskusji na podstawie rzeczywistych przykładów dobrych i złych praktyk, podejmiemy próbę wypracowania standardów zapobiegania i rozwiązywania problemu alkoholu w usługach transgranicznej opieki domowej.

Program

 1. Ramy prawne dla obowiązku trzeźwości przy wykonywaniu usługi/pracy/zlecenia w Polsce i w Niemczech na tle przepisów unijnych, m. in.:
  – Niesłuszne oskarżenie,
  – Postępowanie dowodowe,
  – Wezwanie policji,
  – Potrącenie wynagrodzenia, kary umowne,
  – inne skutki finansowe
 2. Problematyka pozaprawna:
  – Rozmowa z opiekunem/ką
  – Rozmowa z rodziną podopiecznego i z pośrednikiem,
  – Trzeźwość jako element szkolenia,
  – mediacje
  – programy naprawcze
 3. Standardy w zapobieganiu i w rozwiązywaniu sytuacji spornych i kryzysowych związanych z alkoholem.

Dla kogo?

Pracownię adresujemy do przedsiębiorców i menadżerów świadczących usługi za granicą, przede wszystkim w Niemczech. Zapraszamy również przedstawicieli innych usług. Spotkanie opiera się na wzajemnym uczeniu się i transferze wiedzy. Dlatego adresujemy je również do środowiska akademickiego oraz pracowników administracji publicznej, w szczególności instytucji zaangażowanych w transgraniczne świadczenie usług, jak ZUS i PIP. Na tej pracowni szczególnie mile widziani będą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

85. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 19 maja w godzinach 12:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (liczba miejsc ograniczona).

Adres:

Sala Unicorn
inQUBE – Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Wielka 67
53-340 Wrocław

Mapka kampusu

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja. Prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom. Potwierdzimy uczestnictwo w wiadomości zwrotnej.