___ 1 Warsztat Posting Lab

I Pracownia Legalnego Delegowania

Termin: 13 czerwca, 2014, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1. Czy pracownik zastępujący zawsze podlega ubezpieczeniom społecznym kraju przyjmującego?
2. Kiedy zastępowanie wyklucza prawidłowość delegowania?
3. Interpretacja zjawiska zastępowania według:
– Rozporządzenia 883/2004
– Dyrektywy 96/71/WE
– orzecznictwa ZUS
– Praktycznego Poradnika