___ 82 Warsztat Posting Lab

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych – jak je ustalać i jak egzekwować?

Termin: 20 stycznia, 2023, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Gdańsk & online

Prowadzący: dr Michał Szypniewski dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Zasada korzystności jest sercem dyrektywy o delegowaniu pracowników. Stosowanie przepisów prawa pracy wymuszających swoje zastosowanie nie może stać na przeszkodzie w zastosowaniu korzystniejszych dla pracownika warunków zatrudnienia wynikających z prawa wybranego przez strony stosunku pracy. Ta zasada zmusza do nieustannego porównywania warunków zatrudnienia w państwie wysyłającym i przyjmującym.

Program

  1. Wynagrodzenie. Jakie składniki wynagrodzenia i świadczenia pieniężne wliczyć do wymaganej stawki minimalnej lub taryfowej a jakie należy wypłacić poza wynagrodzeniem?
  2. Urlop. Jak i kiedy udzielić urlopu pracownikowi, który tylko przez 2 miesiące pracował za granicą? Czy trzeba go zgłosić do kasy urlopowej, czy wypłata wynagrodzenia urlopowego wg polskich przepisów jest korzystniejsza? Czy delegowanemu zleceniobiorcy należy się urlop?
  3. Czas pracy. Kiedy przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i co w przypadku jeśli sposób jego obliczania jest inny?
  4. Święta. Czy praca poza Polską w dniu 3 maja lub 11 listopada będzie uważana za pracę w dniu świątecznym i jaki to ma wpływ na rozliczanie czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia?
  5. Ubezpieczenia społeczne – to nie tylko A1. Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego nakłada się na obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego gdy przepisy o wynagrodzeniu wymuszają swoje zastosowanie w państwie przyjmującym a pracownik nadal podlega ubezpieczeniom społecznym w państwie wysyłającym?

Dla kogo?

Zapraszamy praktyków delegowania, którzy chcieliby zweryfikować prawidłowość aneksów do umów, na podstawie których delegują pracowników i zleceniobiorców, zwłaszcza w świetle nowych obowiązków informacyjnych. Zapraszamy także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość delegowania: inspektorów PIP oraz pracowników ZUS weryfikujących właściwe ustawodawstwo. Zapraszamy prawników i doradców podatkowych obsługujących podmioty delegujące pracowników oraz przedstawicieli związków zawodowych, którzy czuwają nad przestrzeganiem warunków zatrudnienia w sytuacjach transgranicznych. Znajomość dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest mile widziana, ale nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Pracowni.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

82. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 20 stycznia w godzinach 11:00-14:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Gdańska (Aula C Kampus Uniwersytetu Gdańskiego) – liczba miejsc ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.