___ 77 Warsztat Posting Lab

Wybrane zagadnienia niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. Część II

Termin: 22 lipca, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3 godziny

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

  1. przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie,
  2. utrata, wygaśnięcie i zmiana tytułu pobytowego,
  3. świadczenia socjalne Ukraińców po zmianach z 27 maja 2022 r.,
  4. pułapki i ograniczenia niemieckiej ustawy ustawie o swobodnym przepływie osób będących obywatelami Unii Europejskiej.

 

Program

Poprzedni, 75. Posting Lab z prawa niemieckiego dotyczył norm prawa pobytowego i azylowego. Omówiliśmy przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie, regulacje prawne dotyczące wjazdu i pobytu w Niemczech, w tym przepisy wizowe części ogólnej niemieckiego prawa pobytowego, tytuły pobytowe, warunki wstępne wydania wizy, podstawy odmowy wydania wizy).

Ze względów czasowych ograniczyliśmy nasze spotkanie do tych zagadnień pozostawiając na następne spotkanie kwestie związane z wygaśnięciem tytułu pobytowego, jego cofnięciem oraz skutkami utraty tytułu pobytowego. Zajmiemy się także zmianami tytułów pobytowych (tzw. konwersją).

Ponownie powrócimy do kwestii obywateli państw trzecich, tym razem od strony świadczeń socjalnych wypłacanych na podstawie księgi II i XII niemieckiego kodeksu socjalnego po nowelizacji tych aktów prawnych z 27 maja 2022 r. Uprawnienia do świadczeń socjalnych obywateli państw trzecich nie muszą bowiem zależeć od kryteriów powiązanych z dochodem – podstawowych w zakresie uprawnień do świadczeń socjalnych – a od statusu obywatela państwa trzeciego w postępowaniu o wydanie niemieckiego tytułu pobytowego.

Z uwagi na upływ czasu, na jaki zostało wydane niemieckie rozporządzenie o ochronie tymczasowej wysiedlonych z Ukrainy w związku napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, podejmiemy się naszkicowania możliwych zmian dotychczasowego tytułu pobytowego w inny, zapewniający możliwość legalnej pracy po okresie ochrony.

Na zakończenie coś o obywatelach Unii Europejskiej – czego mogą spodziewać się ustawie o swobodnym przepływie osób będących obywatelami Unii Europejskiej? A jest o co pytać zważywszy na wyjątkową uwagę, jaką niemiecki prawodawca poświęca łowcom niemieckich świadczeń socjalnych.

Dla kogo?

Zapraszamy praktyków, prawników, specjalistów działów kadr i płac, pracowników nauki, pracowników ZUS, PIP i urzędników zajmujących się sprawami migracji.

 

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 

 

 


Pozostałe informacje

Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.