___ 10 Warsztat Posting Lab

Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie poświadczenia (druk A1) ustawodawstwa właściwego dla pracowników transgranicznych

Termin: 22 stycznia, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie poświadczenia (druk A1) ustawodawstwa właściwego dla pracowników transgranicznych

Ogólne zasady postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie poświadczenia A1:
– na jakich przepisach opiera się postępowanie?
– z urzędu, czy na wniosek?
– reguły postępowania, do przestrzegania których organ rentowy jest zobligowany i z których należy go rozliczać w toku postępowania,
– A1 jako „decyzja deklaratoryjna”, a nie „zaświadczenie” – co to oznacza i jakie niesie za sobą skutku dla płatnika i ubezpieczonego?

2) Postępowanie administracyjne o wydanie poświadczenia z 12’.

3) Postępowanie administracyjne o wydanie poświadczenia z 13’.

4) Odwołanie do sądu od decyzji ZUS ustalającej ustawodawstwo innego państwa członkowskiego bądź odmawiającej poświadczenia:
– kto może złożyć odwołanie? gdzie się składa takie odwołanie? czy to coś kosztuje?
– wymogi formalne oraz terminy,
– na jakich zasadach opiera się postępowanie przed sądem – czyli prawa i obowiązku ubezpieczonego, płatnika składek oraz organu.