___ 13 Warsztat Posting Lab

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych

Termin: 23 czerwca, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych
Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 9/14 z 28.10.2015 r. Analiza praktyki administracyjnej oraz możliwe scenariusze przyszłej regulacji.

2. Informacje dodatkowe do wniosków A1
IMP z ZUSem mogą usprawnić procedury i zwiększyć pewność prawa.

3. Praca marginalna – jak tłumaczyć?
Różnice w wersjach językowych Praktycznego Poradnika – źródło niepewności