___ 14 Warsztat Posting Lab

Implementacja Dyrektywy 2014/67/UE w najważniejszych państwach przyjmujących oraz w Polsce

Termin: 26 sierpnia, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 26 sierpnia 2016 r.godz. 11:30-15:30

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1. Implementacja Dyrektywy 2014/67/UE w najważniejszych państwach przyjmujących oraz w Polsce

2. Omówienie najnowszych wyroków i interpretacji
– SN – „podleganie” przed oddelegowaniem
– Federalny Sąd Pracy w RFN – składniki MiLoG
– najnowsze interpretacje i orzecznictwo krajowe – koszty związane z delegowaniem pracowników

3. Lipcowe odrzucenie przez Komisję Europejską „żółtej kartki” to dopiero początek – razem wpłyńmy na kształt unijnych przepisów