___ 49 Warsztat Posting Lab

Delegowanie od nowa! Przygotowanie firmy i pracowników do delegowania według zasad obowiązujących w całej UE po 30 lipca 2020

Termin: 28 maja, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

bezpłatne
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Zapraszamy na bezpłatne ogólnodostępne webinarium w ramach cyklu Pracownia Legalnego Delegowania.

Poruszymy cztery ważne tematy:
1. Wynagrodzenie
Wysokość i składniki wynagrodzenia. Elementy zdublowane wg prawa obu państw członkowskich. Włączanie i wykluczanie z wynagrodzenia kosztów związanych z delegowaniem. Koszty przejazdu, zakwaterowania i diety.

2. Delegowanie długoterminowe
Katalog warunków pracy mających zastosowanie do 12 miesięcy i po 12 miesiącach. Polskie zlecenie w świetle przepisów o zatrudnieniu wybranych państw członkowskich.
Co to jest delegowanie długoterminowe? Od kiedy liczymy okres 12 miesięcy? Kiedy wliczamy poprzednie okresy delegowania innych pracowników, a kiedy okres delegowania liczymy od nowa? Kumulatywne okresy delegowania kilku pracowników. Kumulatywne okresy delegowania jednego pracownika. Jaki jest okres resetu, po którym ponowne delegowanie jest możliwe na warunkach zatrudnienia państwa wysyłającego? Kiedy nie dojdzie do zmiany warunków zatrudnienia mimo długiego okresu delegowania? Czy można i czy warto do tego nie dopuścić? Tożsamość trzech elementów: pracodawca, miejsce, zadanie.

3. Na styku prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Jak przygotować zmianę warunków zatrudnienia bez zmiany ubezpieczenia społecznego? Podstawa wymiaru składki.

4. Informacja
Gdzie szukać informacji? Dlaczego nie na jednolitej stronie internetowej? Co może a czego nie może Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)?

Ostatnią godzinę przeznaczymy na serię pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do wcześniejszego przesyłania pytań na adres kontakt@inicjatywa.eu.

Aby w pełni skorzystać z webinarium, konieczna jest podstawowa wiedza o delegowaniu pracowników na dotychczasowych zasadach. Zapraszamy przede wszystkim praktyków: właścicieli firm, przedsiębiorców, menadżerów kadr i płac firm delegujących pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Zapraszamy również przedstawicieli firm szkoleniowych, doradczych i kancelarii prawnych, przedstawicieli związków zawodowych, PIP, ZUS, ELA, ministerstw i Komisji Europejskiej, naukowców, wykładowców i studentów.

Webinarium odbędzie się w języku polskim. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona – wymagana jest rejestracja do 20 maja. Po 20 maja rejestracja wyłącznie dla Członków IMP.