___ 46 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników przed i po 2020 – warunki zatrudnienia i ubezpieczenie społeczne

Termin: 20 stycznia, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 5h

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: Marta Zięba-Szklarska dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


PLD ma formę moderowanej dyskusji specjalistów, którzy w różnych swych rolach zawodowych zajmują się delegowaniem pracowników. Tym razem udzielimy wspólnie odpowiedzi na pytania zadane przed Pracownią. Zachęcamy do ich wysyłania na adres kontakt@inicjatywa.eu. Ponadto odpowiemy na poniższe pytania:

1. Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają?
2. Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym? Czym różni się aktualny wymóg zapewnienia minimalnych stawek płac od przyszłego wymogu wypłaty „wynagrodzenia”?
3. Koszty podróży, zakwaterowania i diety. Czy wliczamy do wynagrodzenia minimalnego, kiedy włączamy do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, czy naliczamy PIT? Czy mogę odliczyć diety od podstawy wymiaru składki?
4. Skąd mam wiedzieć, gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Jakie są warunki pozostania w polskim ZUSie pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich?
5. Czy wolno do tej samej pracy i do tego samego miejsca delegować kolejno po sobie pracowników?
6. Jak długo można być pracownikiem delegowanym?
7. Gdzie płacić podatek dochodowy? Od czego to zależy?
8. Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniach społecznych: zastępowanie, podleganie przed delegowaniem. Co to jest normalna działalność pracodawcy? Jakie najmniejsze obroty krajowe pozwolą mi zostać w polskim ZUSie? Kiedy praca jest marginalna – gdy nie mam 5% czasu pracy, czy 5% dochodów? Co zrobić gdy ZUS stwierdzi brak naprzemienności? Jakie są cechy pracy pozornej?
9. Warunki delegowania cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego z państw UE.
10. Pytanie od organizatorów: Dlaczego to co się dzieje w Brukseli ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych i koordynacji ubezpieczeń społecznych ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm usługowych, tych delegujących i tych lokalnych?

Tło:
Zrewidowana dyrektywa o delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 w całej Unii Europejskiej wprowadzi m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ograniczy możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy, chyba że polskie przepisy będą dla pracownika korzystniejsze. W 2020 r. pierwsze konkretne działania (w formie wspólnych kontroli inspekcji pracy) podejmie Europejski Urząd Pracy (ELA). Wejdą w życie nowe wymogi ws. przejrzystych i przewidywanych warunków zatrudnienia. Zakończą się też prace nad zmianą przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Te zmiany wymagają od przedsiębiorców konkretnych działań dostosowawczych, miejscami dość radykalnych. Oznaczają także wyższe koszty działalności. Celem PLD jest przygotowanie firm na te zmiany i zmniejszenie ryzyka popełniania błędów w świadczeniu usług w nowych ramach prawnych.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP i Członków Polskiego Forum HR: 200 zł netto/os.
• dla osób spoza organizacji: 750 zł netto/os.
• dla pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny
Uwaga! Brak wolnych miejsc. W późniejszym terminie planowane jest kolejne powtórzenie tematyki Pracowni.