___ 47 Warsztat Posting Lab

Zastępowanie (w tym nowe praktyki ZUS) i delegowanie pracowników do Niemiec po 30 lipca 2020 r.

Termin: 14 lutego, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Na Pracowni omówimy:

Delegowanie do Niemiec po 30 lipca 2020 r. Dyskusja na podstawie projektu nowelizacji niemieckiej ustawy o pracownikach delegowanych.
• wynagrodzenie i jego składniki
• świadczenia pieniężne związane z delegowaniem jako składnik wynagrodzenia vs. zwrot kosztów poniesionych przez pracownika
• koszty podróży i zakwaterowania
• obliczanie okresów zatrudnienia na terenie Niemiec
• korzystniejsze warunki zatrudnienia
• skąd czerpać informacje?

Zastępowanie
• różnice w rozumieniu zastępowania w ubezpieczeniach społecznych i w nowej dyrektywie o pracownikach delegowanych
• jak odpowiedzieć na pytania o zastępowanie w formularzu A1? – Zastępowanie a okres delegowania
• to samo miejsce, ten sam pracodawca, to samo zadanie – kumulatywne obliczanie okresu delegowania kilku pracowników

Ekspresowo o najnowszych i projektowanych zmianach w polskim prawie pracy (i orzecznictwie)
• płaca minimalna a dodatek stażowy
• urlop rodzicielski dla babci
• 35 dni urlopu
• zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
• opodatkowanie i oskładkowanie kosztów podróży – nowe orzecznictwo, nowe interpretacje.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny