___ 15 Warsztat Posting Lab

Rewizja dyrektywy podstawowej

Termin: 7 października, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Jesienią Parlament Europejski stanie się areną debaty dotyczącej proponowanych przez Komisję zmian w Dyrektywie Podstawowej. Po wrześniowych spotkaniach IMP w Brukseli widzimy, iż części europosłów brakuje praktycznej wiedzy o delegowaniu, aby móc podjąć rozsądną decyzję w ostatecznym głosowaniu w PE. Propozycja KE jest już poza jej wpływem. Teraz kolej na Parlament i Radę. Są dwie strategie – blokowanie i kompromisy. Pierwsza droga jest łatwiejsza, ale istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia ze względu na rozkład arytmetyki głosów. Druga ma na celu neutralizację niekorzystnych zapisów projektu przez zgłaszanie poprawek i zawieranie kompromisów. Jest trudniejsza, wymaga dużego nakładu pracy, wysiłku intelektualnego oraz Państwa praktycznego doświadczenia. Przygotujmy propozycje konkretnych zapisów poprawek dla eurodeputowanych! Przykład raportu o dumpingu socjalnym daje nadzieję i pokazuje, że wypracowanie rozsądnych rozwiązań jest możliwe.

Podstawa wymiaru składek po zmianie rozporządzenia – co zmienia nowe rozporządzenie?
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego podstawy wymiaru składek przyniosła rozstrzygnięcie co do pracowników uzyskujących za granicą przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie (4055 zł w 2016 r.).
Dwa problemy wymagają pilnego wyjaśnienia. Po interwencji ZUSu, przepis w nowym brzmieniu odsyła do pojęcia przychodu (a nie wynagrodzenia) pracownika. To ma wpływ na obliczanie PWS z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych związanych z delegowaniem a nie będących wynagrodzeniem, o ile zostały faktycznie wypłacone pracownikowi. Pytanie o składniki wynagrodzenia należy więc zastąpić pytaniem o składniki przychodu.
Kontrowersje wzbudza sytuacja pracowników uzyskujących przychód miesięczny niższy od przeciętnego wynagrodzenia, ale z uwagi na wykonywanie pracy tylko przez część danego miesiąca – czy PWS jest dla nich faktyczny przychód, czy wyliczony proporcjonalnie do przepracowanej części miesiąca?
Analiza powyższych zagadnień oraz nasza nad nimi dyskusja przyczyni się do opracowania analizy prawnej, którą opublikujemy i poddamy pod osąd świata nauki i praktyków z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Wreszcie, przeanalizujemy również zagadnienie ewentualnych roszczeń pracodawców, którzy przed 1 października 2016 r. opłacali składki w wyższej niż wynikałoby to z wyroku TK stawce.