___ 16 Warsztat Posting Labs

Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców z tzw. państw trzecich

Termin: 16 grudnia, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Przyjrzymy się zagadnieniu zatrudniania i delegowania osób, które nie posiadają obywatelstwa żadnego z państw Unii Europejskiej ani EFTA.
Coraz więcej osób spoza Unii Europejskiej oraz z krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zatrudnianych jest w Polsce (i innych krajach UE) – wśród nich jest duża liczba fachowców z krajów byłego ZSRR, w tym szczególnie z Ukrainy. Rosnący odsetek tych osób jest przez polskich przedsiębiorców delegowany do innych państw członkowskich UE. Przyjrzymy się zagadnieniom praktycznym, związanym z delegowaniem takich osób.

Porozumienia wyjątkowe z art. 16 Rozporządzenia 883/2004
System norm kolizyjnych, stworzony przez art. 11 -15 Rozporządzenia koordynacyjnego 883/2004 jest stosunkowo rygorystyczny, nie zawsze uwzględniając swoistość transgranicznego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Omówimy więc przedmiotowe porozumienia, które umożliwiają uchronienie się przed niekorzystnymi następstwami braku systemowej elastyczności Rozporządzenia.