___ 25 Warsztat Posting Lab

Konflikt polskich i niemieckich przepisów na tle unijnych regulacji w sektorze opieki domowej – część 1

Termin: 13 października, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 5h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: mec. Steffen Pasler dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Wspólnie z naszym partnerem – niemieckim stowarzyszeniem VHBP zrzeszającym największe firmy z branży prywatnej opieki domowej dla osób starszych – organizujemy warsztaty, na które wyjątkowo zapraszamy nie tylko Członków Inicjatywy Mobilności Pracy, ale wszystkich zainteresowanych.

Tematem będzie konflikt polskich i niemieckich przepisów na tle unijnych regulacji w sektorze opieki domowej. Delegowanie pracowników w branży opieki domowej wymaga znajomości polskich konstrukcji prawnych w kontekście przepisów niemieckich i na odwrót. Dodatkową trudność stanowią rozbieżne interpretacje oraz sprzeczności w ustawodawstwie polskim i niemieckim w kontekście coraz bardziej rygorystycznych regulacji unijnych. Odrębnym obszarem rodzącym trudności w praktyce jest ubezpieczenie społeczne w kontekście ubiegania się o druki A1.

Celem warsztatów jest zidentyfikowanie obszarów, które nie budzą wątpliwości oraz analiza tych, które są źródłem niepewności prawnej i ryzyka wynikającego z konfliktu przepisów polskich i niemieckich, który w sposób niewystarczający rozwiązują regulacje unijne.

W programie znajdzie się miejsce dla zagadnień dotyczących form zatrudniania opiekunów w Polsce i w Niemczech, wyzwań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedur kontrolnych polskich i niemieckich instytucji.

W trakcie warsztatów zostaną omówione konkretne przypadki kontroli przeprowadzanych w ostatnim czasie przez Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). W ostatnich miesiącach bardzo wzrosła nie tylko ich liczba, ale również zakres. Inspektorzy dokładnie analizują nie tylko dokumentację, ale coraz częściej przesłuchują personel opiekuńczy oraz pracowników niemieckich firm pośredniczących.

Warsztaty poprowadzą wspólnie mec. Steffen Pasler oraz dr Marek Benio.

Steffen Pasler to niemiecki adwokat, doświadczony w sprawach polskich usługodawców w Niemczech. Od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.

Program:

1. Formy zatrudniania opiekunów w Polsce i w Niemczech
a) kontrowersje na styku prawa niemieckiego i polskiego odnośnie form zatrudnienia i ich praktyczne skutki
b) rodzaje umów: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług (zlecenie), umowa z osobą samozatrudnioną
c) praca samodzielna czy podporządkowana?

2. Kluczowe wyzwania z zakresu prawa pracy:
a) zakres obowiązków
b) czas pracy
c) podporządkowanie pracownicze, a czynności wykraczające poza zakres umowy
d) pozostawanie w gotowości vs praca na wezwanie
e) wynagrodzenie – składniki, potrącenia, wyłączenia, minimalne stawki płacy
f) urlop

3. Kluczowe wyzwania z zakresu ubezpieczeń społecznych:
a) rola i status dokumentu A1 – czy A1 jest obligatoryjny?
b) postępowanie w przedmiocie uzyskania dokumentu A1
c) zastępowanie
d) normalna działalność
e) praca marginalna

4. Perspektywa polskich i niemieckich instytucji kontrolnych
a) podejście instytucji kontrolnych do sektora opieki
b) podstawy prawne i procedury kontroli
c) uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego
d) dokumenty potrzebne do kontroli – rodzaje dokumentów, język, sposób przechowywania i udostępniania.
e) komunikacja z Zollamtem podczas postępowania kontrolnego
f) Obowiązki partnerów w trakcie trwania kontroli – zakres odpowiedzialności niemieckiej i polskiej firmy. Sankcje. Co warto i wolno, a czego nie należy robić po rozpoczęciu kontroli?

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP i VHBP: 450 zł netto
• dla osób przez nich zaproszonych: 600 zł netto
• dla osób spoza IMP i VHBP: 900 zł netto