___ 26 Warsztat Posting Lab

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Zasady, praktyka, tendencje i zmiany.

Termin: 19 stycznia, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematy do omówienia na podstawie art. 12:

• Pojęcie pracownika najemnego i pracownika delegowanego – różnice między prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych
• Normalna działalność, miejsce działalności, miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu (zwłaszcza w przypadku obywateli państw trzecich)
• Związek z pracodawcą przez cały czas delegowania
• Podleganie
• Tymczasowość
• Zastępowanie

Tematy do omówienia na podstawie art. 13:

• Faktyczne wykonanie pracy
• Naprzemienność (czy trzeba być za granicą co najmniej 2 razy?)
• Praca marginalna (czy tylko wynagrodzenie lub tylko czas pracy poniżej 5% prowadzą do pracy marginalnej? Jaka jest praktyka ZUS?)
• Znaczna część działalności

Tematy wspólne:

• Podstawa wymiaru składki, równowartość diet do średniej krajowej
• Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
• Skracanie A1
• Wycofanie A1
• Zgłoszenie do instytucji zagranicznej
• Jak doprowadzić do digitalizacji A1 od składania wniosku aż do kontroli?