___ 28 Warsztat Posting Lab

Najnowsze orzecznictwo. Interpretacje ZUS i US i ostatnie trendy w praktyce urzędów. Wieści z Brukseli (trilogi i poprawki do rozporządzeń koordynacyjnych).

Termin: 16 marca, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukazało się kilka ważnych orzeczeń sądów krajowych oraz unijnych (w tym Opinie Rzeczników Generalnych) – dotyczących m.in. obrotów krajowych, opodatkowania świadczeń pracodawców dla pracowników delegowanych, trwałości wydanych A1 czy zastępowania. W ślad za orzecznictwem ewoluuje również praktyka administracyjna ZUS i US. Podczas Pracowni przedstawimy najnowsze wyroki i praktykę oraz omówimy ich praktyczny wymiar.

Zaprezentujemy również owoce trilogów dotyczących delegowania pracowników oraz najistotniejsze z 700 poprawek zgłoszonych w Komisji EMPL w kontekście rewizji rozporządzeń o koordynacji. Podzielimy się również wieściami z CEPS Ideas Lab ’18 – jednej z najważniejszych konferencji pierwszego półrocza 2018 r., dotyczącej m.in. delegowania pracowników.

Serdecznie zapraszamy!

Koszt uczestnictwa:
– dla Członków IMP: 300 zł netto
– dla osób spoza IMP: 750 zł netto (w każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia)