___ 31 Warsztat Posting Lab

Podatki w delegowaniu pracowników

Termin: 27 lipca, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: Adam Powiertowski Marta Zięba-Szklarska

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


O tym, gdzie płacone będą zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia pracownika delegowanego, decydują przepisy polskiej Ustawy o PIT oraz przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To jednak dopiero początek tej skomplikowanej materii, która będzie rozwinięta podczas Pracowni.

1. Zasada unikania podwójnego opodatkowania.

2. Obowiązki podatnika oraz pracodawcy wobec fiskusa:
– zgłoszenie
– rozliczenie
– zwroty
– inne procedury i odpowiedzialność

3. Praktyczne kwestie rozliczania podatku na listach płac. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacjach transgranicznych?
– Rozliczanie przychodów krajowych i zza granicy osiągniętych w tym samym miesiącu – np. w przypadku osób wykonujących pracę równocześnie lub naprzemiennie na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich
– Rozliczanie podatku do 183 dni i powyżej 183 dni – właściwe ustawodawstwo
– Rozliczanie korekt i zwrotów w sytuacjach transgranicznych

4. Sytuacja podatkowa cudzoziemców w Polsce i UE.

5. Najnowsze doniesienia z Brukseli (i Paryża):
– publikacja nowelizacji dyrektywy
– prace nad koordynacją systemów ubezpieczeń społecznych
– Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy (tzw. informacyjna)
– ELA (Europejski Urząd ds. Pracy)
– nowa definicja pracownika delegowanego oraz zmiany w zatrudnieniu tymczasowym w prawie francuskim