___ 39 Warsztat Posting Lab

Delegowanie opiekunek i opiekunów – dobre praktyki i groźne zmiany

Termin: 28 czerwca, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Dobre praktyki:

– Umowy z klientami i z opiekunami. Opis obowiązków, dokumentacja pracy, dokumentacja zlecenia – krok po kroku.
– Pole minowe delegowania w opiece: praca, zlecenie, działalność, gotowość do pacy, czas pracy opiekunów i opiekunek zamieszkujących w gospodarstwie domowym podopiecznego. Rozliczanie diet i wynagrodzeń.
– Ubezpieczenie społeczne opiekunki(~a).
– Podleganie, normalna działalność, zastępowanie, praca marginalna, faktyczne wykonanie vs. planowana praca. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim – przykłady, terminy, dokumentacja.

Nadchodzące zmiany:

– Wszystkie umowy będą oskładkowane! – Takie założenie przyjęła Rada Ministrów 19 kwietnia w Wieloletnim Planie Finansowym. Czy i kiedy zmienią się zasady zbiegu tytułów i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne? Jak to wpłynie na usługi opieki?
– Czy czeka nas koniec A1? Składki opłacane tylko w kraju świadczenia pracy/usługi. Jak zmienią się zasady koordynacji?
– Wynagrodzenie i czas delegowania od lipca 2020 – jak je liczyć w usługach opieki?

Pracownia nie jest zwykłym szkoleniem, lecz forum wymiany wiedzy między osobami z różnym doświadczeniem. Chętnie odpowiemy na pytania zadane przed Pracownią – prosimy o przesyłanie ich na adres kontakt@inicjatywa.eu.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP: 300 zł netto
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny