___ 35 Warsztat Posting Lab

Zatrudnianie i delegowanie obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz przegląd najistotniejszych zmian w prawie polskim i europejskim wchodzących w życie w 2019 r.

Termin: 7 grudnia, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4,5h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Ostatnią w tym roku Pracownię poświęcimy delegowaniu obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz przeglądowi najistotniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, które wejdą w życie w 2019.

Na życzenie Członków IMP po raz czwarty na PLD podejmujemy skomplikowany temat delegowania pracowników – obywateli państw spoza UE – do pracy w innym państwie członkowskim. Czynimy to w przededniu liberalizacji przepisów niemieckich, ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców za Odrą. Wstępne założenia niemieckich przepisów przewidują m.in. możliwość legalnego poszukiwania przez niektóre kategorie cudzoziemców pracy w Niemczech przez okres pół roku przed podjęciem pracy. Polskie badania pokazują z kolei, że ok. 60% pracujących w Polsce obywateli Ukrainy chciałoby przenieść się do Niemiec pod warunkiem zmiany tamtejszych przepisów.
Omówimy warunki legalnego delegowania obywateli państw spoza UE, a wcześniej praktyczne aspekty związane z miejscem zamieszkania, miejscem stałego zamieszkania, nadawaniem numeru PESEL bez meldunku, rezydencją podatkową oraz ubezpieczeniem społecznym cudzoziemców nie będących obywatelami UE. Powiemy również, jak na ich pozycję prawną wpłynąć może rewizja rozporządzeń koordynacyjnych (nad którymi trwają prace w Brukseli).

Nowy rok to nowe przepisy. Przedstawimy najważniejsze zmiany w polskim i europejskim porządku prawnym, w tym:
– dotyczące dokumentacji pracowniczej, jej przechowywania (i odpowiedniego poinformowania pracowników w tym względzie) i jej digitalizacji,
– zmiany w obszarze z zabezpieczeń społecznych – obejmujące m.in. założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
– projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w kontekście obywateli państw spoza UE.

Na koniec omówimy projekt rewizji rozporządzeń koordynacyjnych oraz Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) – w kształcie po głosowaniach w Komisji EMPL 20 listopada 2018 r.